Eineåsen skole

Prosjektet, som er en totalentreprise, omfatter riving av eksisterende bygg og oppføring av en ny 6 000 m² stor ungdomsskole i Bærum, med en kostnadsramme på 323,7 millioner kroner. Arkitektene Vis-á-Vis AS har stått for designet, og skolen er lokalisert sentralt på Rykkinn med nærhet til viktige samfunnsfunksjoner og rekreasjonsområder. Prosjektets mål har vært å skape en funksjonell, vedlikeholdsvennlig og bærekraftig skolebygning som legger til rette for variert aktivitet og uteundervisning, i tråd med skolens og kommunens ambisjoner.

Aase har hatt en sentral rolle i utviklingen av Eineåsen ungdomsskole i Bærum, primært gjennom oppgaver som omfatter prosjektledelse, miljørådgivning, og oppfølging av klimagassregnskapet. Som byggherreombud-assistent har Aase vært ansvarlig for å sikre at prosjektet oppfyller alle relevante miljøkrav og kontraktsforpliktelser.

En viktig del av Aase sitt bidrag har vært oppfølging og kontroll av prosjektets klimagassregnskap, som er avgjørende for å møte målene om en fossilfri byggeplass og energieffektivitet. Dette inkluderer også ansvar for å kontrollere at solcelleleveranser og materialvalg stemmer overens med prosjektets miljøambisjoner og kontraktskrav.

Videre har Aase vært involvert i å utarbeide og følge opp miljøprogrammet og miljøoppfølgingsplaner for prosjektet. Dette arbeidet innebærer dokumentasjonsinnhenting og gjennomføring av stikkontroller for å sikre at byggingen holder seg innenfor de fastsatte miljørammene.

oppdragsgiver
Bærum Kommune Eiendom
Beliggenhet:
Eineåsen, Bærum kommune
Kostnad
ca. 320 MNOK
Vår deltakelse:
Prosjektledelse, SHA-KU, Miljørådgivning og klimagassregnskap
Omfang:
6 000 m²
Entreprise:
Totalentreprise
Type prosjekt:
Nybygg med riving av eksisterende bygg
Prosjektår:
2023
No items found.

relaterte Prosjekter

SE ALLE