Bærekraftig eiendomsutvikling

I alle typer byggeprosjekt styrer og samkjører Aase prosessene for å oppnå det best mulige resultat. Vi har mot til å utfordre og tenke nytt med respekt for alle aktørers bidrag. Sammen blir vi gode.

Aase spiller en aktiv rolle i overgangen til bærekraftig eiendomsbransje. Vi besitter den tverrfaglig kompetansen som er verdifull for å utvikle, lede og gjennomføre bærekraftige eiendomsprosjekter.

Aase består av selskapene Aase Prosjekt AS, Aase Utvikling AS og Aase Teknikk AS. Våre grunnleggende verdier – samspill, entusiasme og mot – veileder oss i søken etter optimale, tekniske, miljøvennlige og forretningsmessige løsninger.

Aase jobber i hele verdikjeden, fra investering, mulighetsstudier, prosjektutvikling og gjennomføring. Vi utvikler og optimaliserer eksisterende eiendommer for å ivareta miljøkrav, energieffektivisering og forventning hos leietaker. Valgene som gjøres i startfasen har stor påvirkning på klima- og miljøavtrykket, derfor er vår bærekraftkunnskap essensiell tidlig i prosessen.

Investering & Transaksjon

I kritiske faser av investering og transaksjon, er det avgjørende å ha en partner som forstår hvor komplekst eiendomsmarkedet er. Vi i Aase bistår deg som eiendomsbesitter gjennom blant annet markedsvurderinger, due diligence, forhandlinger, transaksjonsstrukturering og finansieringsrådgivning. Med vår inngående kunnskap om rehabilitering og transformasjon av eksisterende bygg, kan vi bidra til at hver transaksjon maksimerer verdien av din investering.

Konseptutvikling

I hjertet av enhver vellykket eiendomsinvestering ligger et sterkt og gjennomtenkt konsept. Hos Aase forstår vi betydningen av å kombinere markedsinnsikt med design, teknikk og bærekraft. Vårt ekspertteam bistår eiendomsbesittere gjennom hele prosessen – fra markedsanalyse og visjonsutforming, til bærekraftige og lønnsomme konsepter. Som din partner vil vi etterstrebe at ditt prosjekt ikke bare møter dagens behov, men også setter standarden for fremtiden.

forprosjekt

Forprosjektfasen er avgjørende for å legge grunnlaget for en vellykket anskaffelse og gjennomføringsfase. Våre team bistår med forundersøkelser, kostnadsestimater, tidsplanlegging, risikoanalyse og utformingen av underlaget som danner grunnlaget for en god anskaffelse. Vi vet hvor viktig det er å sette rett kurs fra start, og med vår ekspertise innen rehabilitering og transformasjon av eksisterende bygg, er vi godt skodd for å få dette til sammen med byggherren.

Anskaffelse & Kontrakt I forbindelse med anskaffelse og kontrahering er det essensielt å ha en partner som kan navigere i det komplekse landskapet av leverandørvalg og kontrakter. Aase har kompetanse til å lede deg som eiendomsbesitter gjennom hele anskaffelsesprosessen, fra valg av leverandører via utarbeidelse av anbudsdokumenter til forhandlinger og kontraktsutforming. Vi vil sørge for å ivareta dine interesser og sikre at hver kontrakt reflekterer dine behov og ønsket risikoprofil.

Gjennomføring Når byggeprosjektet går inn i gjennomføringsfasen, er oppmerksomhet, kompetanse og evnen til å lede avgjørende. Våre team med eksperter innen bla. prosjektledelse, byggeledelse, SHA, planlegging og kostnadsovervåking, vil til enhver tid arbeide for at ditt prosjekt blir gjennomført som planlagt, ihht. avtalte KPI-er for tid, kvalitet og kostnad. Vi setter kontinuerlig kommunikasjon og rapportering høyt, og vil alltid søke å holde byggherre oppdatert og trygg på at prosjektet er godt ivaretatt.

Drift & Forvaltning Når byggeprosjektet nærmer seg ferdigstillelse, er overgangen til drift og forvaltning en kritisk fase. Aase gjør denne overgangen så smidig som mulig.

Gjennom byggets levetid utvikler både teknologi og kravene til leietakerne seg. Aase bistår flere eiendomsbestittere med teknisk og bygningsmessig oppgradering for å møte energieffektivisering, miljøsertifiseringer og tilpasninger.