Strategi

I alle typer byggeprosjekt styrer og samkjører Aase prosessene for å oppnå det best mulige resultat. Vi har mot til å utfordre og tenke nytt med respekt for alle aktørers bidrag. Sammen blir vi gode.

Vår tilnærming

Gjennom våre verdier samspill, entusiasme og mot er vårt mål å bidra til økt lønnsomhet og smidigere prosesser for våre kunder, samarbeidspartnere og sluttbruker.

Aase skal være din foretrukne partner for bærekraftig transformasjon og rehabilitering av næringsbygg og områder.

01

Foretrukken strategisk partner

Aase er et selskap med høy kompetanse innen transformasjon og rehabilitering av næringseiendom, hvor det skapes stor økonomisk verdi, og bærekraftige bygg som bidrar til gode byrom og tilfredse leietakere.

01
02

tar ansvar for helheten

Aases prosjektstyring sikrer kontinuitet og godt samspill mellom aktørene i alle faser.

02
03

Kompetanse

Vi tar vare på, forsterker og utvikler vårt sterke fagmiljø, og bygger bro til nye fagområder og kompetanser.

03
04

Samfunnsansvar

Aase ønsker å påvirke oppdragsgivere og samarbeidspartnere til å ta samfunnsansvar og bidra til å løse fremtidens utfordringer. Ved hjelp av føringene i EUs taksonomi, har Aase som mål å bidra til at rehabilitering av eiendommer kan omsettes til lønnsomme prosjekter med stor samfunnsverdi.

04