Prosjektutvikling

I Aase kjenner vi til utfordringene knyttet til å utvikle eiendom. Vi tilbyr komplette prosjektledertjenester for å hjelpe eiendomsutviklere og investorer med å få det beste ut av deres eiendommer, for både nye og eksisterende bygg. Vår kombinasjon av ulik kompetanse gjør oss i stand til å takle alle deler av eiendomsutvikling, fra investeringsanalyse til bygget er ferdigstilt.

Vi jobber for å oppnå en god balanse mellom økonomisk gevinst og bærekraftige valg. Vi streber etter å skape bygninger som er kostnadseffektive, areal- og energieffektive, miljøvennlige og som passer til fremtidens behov. Enten du ser etter muligheter for å kjøpe og rehabilitere eller du allerede har en eiendom du ønsker å utvikle, kan Aase hjelpe deg i alle faser av prosjektet.

Leietakerprosess

Vi tilbyr en detaljert prosessveiledning for leietaker og/eller utleier, og sikrer at behov og krav blir ivaretatt gjennom prosjektforløpet. Våre tjenester inkluderer leietakertilpasning, kommunikasjon og koordinering mellom ulike interessenter for å skape en sømløs overgang til det oppgraderte leieobjektet.

Risiko- og mulighetsanalyse

Gjennom en grundig risiko- og mulighetsanalyse identifiserer vi potensielle utfordringer og muligheter i prosjektforløpet. Dette sikrer informerte beslutninger og bidrar til å maksimere verdien av investeringene med søkelys på bærekraft og langvarig bygningsytelse.

GAP-analyse

Gjennom GAP-analyser evaluerer vi forskjellene mellom eksisterende bygningsforhold og de ønskede standardene for byggeprosjektet. Dermed kan vi utforme strategiske tiltak for å oppnå målsettingene i prosjektet, og sikre at alle aspekter av byggets rehabilitering blir dekket.

Due Diligence

Våre due diligence-tjenester dekker tekniske, utviklingsmessige og markedsrelaterte vurderinger. Vi analyserer byggets tilstand, rehabiliteringspotensial og markedsposisjon for å skape en helhetlig forståelse av prosjektets levedyktighet.

Finansiell rådgivning

Vi tilbyr kommersiell og finansiell rådgivning, inkludert kalkyler og lønnsomhetsvurderinger, for å sikre at rehabiliteringen er økonomisk forsvarlig. Vårt mål er å optimalisere kostnadseffektiviteten, samtidig som vi oppnår høyest mulig standard for byggets funksjonalitet og estetikk.

Strategisk rådgivning

I vår strategiske rådgivning legger vi vekt på anskaffelses-, gjennomførings- og kontraktstrategi. Vi bistår ved grunnlaget for anskaffelse for å sikre at prosjektene våre møter både nåværende og fremtidige behov for bygg i en bransje som stadig utvikler seg.

Konseptutvikling

I Aase har vi spesialisert oss på konseptutvikling i forbindelse med rehabilitering av næringsbygg. Vi samarbeider nært med kundene for å skreddersy konsepter som gjenspeiler deres visjon og forretningsmål. Nyskapende løsninger for eksisterende bygg øker byggets verdi og attraktivitet.

Eiendomsrådgivning

Vi tilbyr analyse og strategisk planlegging for utvikling og rehabilitering av alle typer bygg. Vi legger vekt på markedsforståelse, brukernes behov og teknologisk innovasjon. Målet er å sikre at eiendommen blir utviklet på en måte som tilfredsstiller både funksjonalitet og ønsket avkastning.

ta kontakt med oss

No items found.