Teknisk rådgivning

Aase stiller med den nødvendige tekniske kompetansen for å sikre at kritiske beslutninger tas på rett tidspunkt, spesielt når tekniske systemer og løsninger utgjør en økende del av byggekostnadene. Gjennom smarte og bærekraftige optimaliseringer innen energisystemer, miljøsertifiseringer, og tekniske føringsveier, bidrar Aase til at prosjektene både ved nybygg og rehabilitering møter dagens krav og fremtidens forventninger. Som eiendomsbransjens foretrukne rådgiver, fokuserer vi på å være en sparringspartner innen tekniske fag, bærekraft og innovativ teknologi.  

Vårt team av tekniske rådgivere, med dybdekunnskap innen byggteknikk, ventilasjonssystemer, energisystemer, og mer, kombinerer teoretisk innsikt med praktisk prosjekterfaring for å levere økonomisk og miljømessig bærekraftige løsninger. Vi er nysgjerrige og nyskapende, alltid på jakt etter nye løsninger og teknologier som kan forbedre våre prosjekter. Med et sterkt kommersielt fokus og tverrfaglig kompetanse, sikrer Aase at vi velger de riktige tekniske løsningene, tilpasset hver kundes unike behov og prosjektets spesifikasjoner, for å oppnå maksimal verdi og effektivitet.

Tredjepartskontroll

Vi tilbyr uavhengig og objektiv evaluering av prosjektets fremgang og utførelse. Ved å fungere som en nøytral instans, utfører vi grundige inspeksjoner, vurderinger og verifiseringer av prosjektets dokumentasjon, materialer og arbeidsutførelse. Vår ekspertise spenner over flere fagområder, slik at vi kan identifisere potensielle risikoer og avvik tidlig i prosessen. Dette bidrar til å sikre en jevn fremdrift og høy kvalitet gjennom hele prosjektet.

Fordeler med tredjeparts kontroll:

  • Uavhengig evaluering: Vi tilbyr en objektiv vurdering av prosjektet, som bidrar til å sikre integriteten og påliteligheten til resultatene.
  • Sikkerhet: Ved å identifisere og adressere potensielle risikoer og avvik, bidrar vi til å skape trygge arbeidsmiljøer og redusere sannsynligheten for uønskede hendelser.
  • Kvalitetssikring: Vår grundige tilnærming sikrer at prosjektet oppfyller de nødvendige standardene og forskriftene, noe som resulterer i høy kvalitet og pålitelige resultater.

Tilstandsvurdering tekniske anlegg

Gjennom vår tjeneste for tilstandsvurdering av tekniske anlegg kombinerer vi ekspertise innen ingeniørfag og eiendomsanalyse for å gi deg en helhetlig forståelse av dine eiendomsinvesteringer.

Vi tilbyr grundige inspeksjoner og analyser av dine tekniske anlegg, inkludert VVS, elektro, ventilasjon, og automasjonssystemer. Våre ingeniører og eiendomseksperter identifiserer potensielle risikoer og svakheter gjennom teknisk due diligence (DD), og gir konkrete anbefalinger for optimalisering av anleggenes ytelse.

Teknisk eiendomsrådgivning

Vi tilbyr skreddersydde løsninger og ekspertveiledning for eiendomsinvestorer som ønsker å maksimere verdien og ytelsen til sine eiendomsporteføljer. Med dyptgående bransjekunnskap og teknisk ekspertise gir vi deg den innsikten og strategien du trenger for å ta velinformerte beslutninger om dine eiendomsinvesteringer.

Teknisk konseptutvikling

Vi samarbeider tett med kundene våre for å identifisere nøkkelområder for forbedring og utvikle skreddersydde tekniske konsepter som møter deres spesifikke behov. Vår grundige analyse av prosjektets krav og utfordringer, sammen med innovative ideer og bransjeerfaring, resulterer i optimaliserte konsepter som øker prosjektets ytelse og bærekraft. Våre skreddersydde løsninger fokuserer på å optimalisere prosjektets ytelse og ressursbruk, noe som gir økt effektivitet og kostnadsbesparelser.

ITB-koordinator

Å integrere alle tekniske systemer i et byggeprosjekt på en sømløs og effektiv måte krever spesialisert ekspertise. Derfor tilbyr vi tjenesten som ITB-koordinator, en nøkkelrolle dedikert til å sikre at ventilasjon, oppvarming, kjøling, belysning, sikkerhetssystemer, og mer, fungerer harmonisk sammen. Ved å velge vår ITB-koordineringstjeneste, sikrer du at ditt prosjekt oppnår optimal funksjonalitet og energieffektivitet, samtidig som det oppfyller de strengeste standardene for tekniske installasjoner og bærekraftige løsninger.

Vår tjeneste som ITB-koordinator innebærer aktivt samarbeid med alle involverte parter – fra arkitekter og ingeniører til entreprenører – for å koordinere og integrere tekniske løsninger gjennom hele prosjektet. Dette bidrar til å eliminere kommunikasjonsbarrierer og forebygge potensielle konflikter, sikrer effektiv prosjektgjennomføring, og reduserer risikoen for forsinkelser og ekstrakostnader. Med vår kompetanse og erfaring sikrer du et byggeprosjekt som ikke bare er teknisk avansert, men også forberedt på fremtidens utfordringer og behov. Velg vår ITB-koordinering for et helhetlig og kostnadseffektivt byggeprosjekt.

ta kontakt med oss

Arthur S. Jensen
Daglig leder i Aase Teknikk