Vi når dine mål

…og det gjør vi gjennom samspill, entusiasme og mot

I Aase har vi utviklet vårt eget KS-system, og her har vi samlet vår beste praksis gjennom over 20 år. Aase har vært Miljøfyrtårn siden februar 2010, og sertifisert for ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004 siden 2011.

Vi har nylig gjennomført den årlige kundeundersøkelsen som viser at våre kunder er svært tilfredse med våre tjenester. Samtlige kunder vi leverer prosjekt- og byggeledelse til ville anbefalt oss til andre i sitt nettverk. Vi blir også omtalt som en kompetent samarbeidspartner og en aktør som leverer god eller svært god kvalitet på sine leveranser. Vi gleder oss over tilbakemeldingene, og setter stor pris på at kundene våre har tatt seg tid til å svare på denne undersøkelsen.