bærekraft

Vi er forpliktet til vårt ansvar for samfunnet, miljøet og fremtidige generasjoner, og vi arbeider målrettet for å fremme bærekraftig praksis i alt vi gjør.

Bærekraftig strategi

Aase har vært miljøfyrtårnsertifisert siden 2009, og vi jobber stadig med å forbedre hvordan vi jobber med bærekraft. Derfor er bærekraft innarbeidet som en sentral premissgiver i vår selskapsstrategi.

I tillegg til å feie for egen dør, vil vi påvirke prosjektene vi deltar i til å redusere byggenæringens klima- og mijøavtrykk. Det gjør vi blant annet gjennom kompetanseheving, tverrfaglig samarbeid og prosjektrutiner som tar hensyn til bærekraft.

Åpenhetsloven

Aase er omfattet av Åpenhetsloven, som skal fremme etterlevelsen av menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og sikre enhver tilgang til denne informasjonen.

 

Aase har i hovedsak to typer ansvar for å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos leverandører og samarbeidspartnere i henhold til Åpenhetsloven:

  • Vårt direkte ansvar overfor leverandører av varer og tjenester.
  • Vårt indirekte ansvar i prosjektene vi jobber i.

Nedenfor følger en redegjørelse av hvordan vi jobber med og etterlever åpenhetsloven.

01

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris

01
02

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris

02
03

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris

03