50 tilfluktsrom i Bærum Kommune

Aase er engasjert av Bærum kommune for å ivareta prosjekt- og byggeledelsen for ca. 50 private og offentlige tilfluktsrom. Disse rommene er lokalisert i kommunale formålsbygg, som inkluderer skoler, kultur- og idrettsbygg, samt helsebygg. I fredstid benyttes rommene som garderober, forsamlingslokaler, lager mm. Tilfluktsrommene varierer også i alder og størrelse, noe som fremhever kompleksiteten av oppdraget.

Oppdraget er en del av kommunens overordnede strategi for å forbedre og vedlikeholde sine beredskapsfasiliteter. Arbeidet med oppgradering av de første rommene ble igangsatt i 2023 og er planlagt å fortsette forløpende, med en metodisk tilnærming for å sikre at hvert rom møter de gjeldende standardene for sikkerhet og funksjonalitet. Aases ledelse sikrer at prosjektet utføres effektivt, med en forståelse for både de tekniske utfordringene og den overordnede betydningen disse rommene har for lokalsamfunnet.

Forvalter du bygg med tilfluktsrom, eller har du spørsmål tilknyttet tilfluktsrom? Aase har gjennom sitt oppdrag for Bærum kommune opparbeidet kompetanse på ulike generasjoner tilfluktsrom. Vi bistår gjerne.

oppdragsgiver
Bærum Kommune
Beliggenhet:
Bærum kommune
Kostnad
-
Vår deltakelse:
Prosjekt- og byggeledelse, Prosjekteringsledelse
Omfang:
ca. 10 000 m² (50 tilfluktsrom)
Entreprise:
Byggherrestyrt, sideordnede entrepriser
Type prosjekt:
Offentlige og private Tilfluktsrom
Prosjektår:
2024
No items found.

relaterte Prosjekter

SE ALLE