Hamang Fjellhall Tilfluktsrom

Hamang fjellhall offentlig tilfluktsrom er Bærum kommunes største tilfluktsrom. Anlegget ligger sentralt ved Brynsveien i Sandvika. Rommet er på ca. 3 200 m² og er dimensjonert for 4 200 personer. Det ble etablert rundt år 1990 og gjennomgår nå et omfattende vedlikeholdsarbeid, der all teknisk infrastruktur kontrolleres og oppgraderes etter behov. Fjellhallen fikk i 2023 en ny og forbedret dreneringsduk som sørger for et tørt miljø i oppholdsrom og tekniske rom. I siste halvdel av 2024 skal tekniske anlegg i hallen oppgraderes. Aase er engasjert av Bærum kommune for å forestå prosjekt-, prosjekterings- og byggeledelse.

Forvalter du bygg med tilfluktsrom, eller har du spørsmål tilknyttet tilfluktsrom? Aase har gjennom sitt oppdrag for Bærum kommune opparbeidet kompetanse på ulike generasjoner tilfluktsrom. Vi bistår gjerne.

oppdragsgiver
Bærum Kommune
Beliggenhet:
Sandvika, Oslo
Kostnad
-
Vår deltakelse:
Prosjekt- og byggeledelse, Prosjekteringsledelse
Omfang:
3 200 m²
Entreprise:
Byggherrestyrt, sideordnede entrepriser
Type prosjekt:
Offentlig tilfluktsrom
Prosjektår:
2024
No items found.

relaterte Prosjekter

SE ALLE