Nordstrand ungdomskole

Nordstrand ungdomsskole skal utvides med et nytt bygg. Bygget har høye miljøambisjoner og skal oppnå 40% reduksjon i klimagassutslipp, fossilfri byggeplass, høy sorteringsgrad og lav avfallsmengde. Aase Teknikk bistår med rådgiving på miljøtiltak og klimagassreduksjon, og vært involvert i prosjektet siden 2023.

oppdragsgiver
Varden Entreprenør
Beliggenhet:
Nordstrand, Oslo
Kostnad
143 MNOK (entreprisekost)
Vår deltakelse:
Miljørådgiver, klimagassberegninger
Omfang:
ca. 2 000 m²
Entreprise:
Totalentreprise
Type prosjekt:
Nybygg
Prosjektår:
2025
No items found.

relaterte Prosjekter

SE ALLE