Volvo Maskin AS

Volvo Maskin AS flytter sitt hovedkontor til Oslo Logistikkpark Drøbak (OLD). Oslo Logistikkpark Drøbak er en lager- og logistikkpark som utvikles av Fabritius, som skal utvikles fra en byggestørrelse på 2.500 m2 til opparbeidet uteareal på 55.000 m2 med en bygningsmasse på 14 000 m2. Parken befinner seg rett syd for Oslo og har en strategisk beliggenhet i forhold til håndtering av gods. Prosjektet og hovedkontoret til Volvo Maskin AS vil bestå av 4.600 m2 kontorer og flerbruksarealer, 3.600 m2 verksteder og 4.100 m2 lager, samt 35.000 m2 opparbeidet utomhus areal. Det vil bli utført som en samspillsentreprise med målpris, og oppføringen av byggeprosjektet er det A Bygg Entreprenør som vil stå for.

Aase Prosjekt AS har bistått Volvo Maskin AS med brukerprosesser for programmering og kravspesifikasjoner, estimater, kalkyler og rådgivning i forbindelse med forhandling med byggherre Fabritius. Generelt har Aase arbeidet mye for Volvo Maskin AS i planleggingen av prosjektet. I tillegg har Aase jobbet med Volvo-bedriftens interne flyt, for å se på hvordan man i framtiden skal jobbe sammen om ressurser og innsatsfaktorer som deler og leveranser. Aase er også involvert i byggefasen av prosjektet, som Volvo Maskin AS sin prosjektleder for leietaker i prosjektet. Aase bistår med å koordinere Volvo Maskin’s egne anskaffelser av innredninger og utstyr som skal inn i bygget.

oppdragsgiver
Volvo Maskin AS/ Fabritius AS
Beliggenhet:
Oslo logistikkpark Drøbak
Kostnad
-
Vår deltakelse:
Oppdragsansvar, Prosjektledelse
Omfang:
55 000 m2
Entreprise:
Samspillsentreprise
Type prosjekt:
Nybygg
Prosjektår:
2025
No items found.

relaterte Prosjekter

SE ALLE
No items found.