Vinkelveien 7

Deler av det eksisterende sykehjemmet skal bygges om til 28 omsorgsboliger.
Kontakt oss

Oppdragsgiver:

Omsorgsbygg KF

Vår deltakelse:

BL og KU

Type prosjekt:

Formålsbygg

Beliggenhet:

Vinkelveien 7, 0870 Oslo

Omfang:

4000 m²

Prosjektår:

2018 - 2019

Vinkelveien 7 skal bygges om til boliger til de beboerne som i dag holder til på Tåsenhjemmet. Vinkelveien er et prioritert anlegg i byantikvarens fredningsstrategi.

Engasjerte fra Aase Prosjekt AS: Terje Haugen og Lovise Schjerve