Valle Wood

Norges største næringsbygg i massivtre. Valle Wood skal rette seg etter strenge miljøkrav under byggingen og sertifiseres BREEAM excellent.
Kontakt oss

Oppdragsgiver:

NCC Property Development

Vår deltakelse:

Prosjektleder

Type prosjekt:

Næringsbygg

Beliggenhet:

Valle Hovin, Oslo

Omfang:

60.000 m²

Prosjektår:

2017 -