Valkyrien – Bogstadveien

Aase vil bistå Valkyrien Utvikling v/Fram Eiendom AS i utviklingen av prosjektet fram til rammesøknad samt prosjekt-, prosjekterings- og byggeledelse frem til kontrahering av entreprenør og i utførelsesfasen. Eksisterende bygninger langs Bogstadveien, Valkyriegata og Ole Vigs gate skal bevares og oppgraderes, samtidig som et nybygg skal føres opp i Ole Vigs gate. Aase Byggeadministrasjon er med fra tidligfase i prosjektet og skal bistå Fram Eiendom AS med å løfte et helt område.
Kontakt oss

Oppdragsgiver:

Valkyrien Utvikling AS c/o Fram Eiendom AS

Vår deltakelse:

Prosjekt-/byggeledelse f.o.m søknad om rammetillatelse t.o.m ferdigstillelse prosjekt

Type prosjekt:

Næringsbygg

Beliggenhet:

Valkyrie plass, Majorstua (Valkyriegate 1-3, Ole Vigsgt 22-24, Bogstadvn. 45)

Omfang:

10 000 m² (4000 m² bolig, 6000 m² handel, bevertning, kontor)

Prosjektår:

2015 –