Universitetsgata 2

I Rebel vil både små og store teknologiavdelinger eller -selskaper som ønsker å jobbe tett på andre teknologer, få anledning til å jobbe sammen. Her vil opptil 1500 mennesker utvikle sine prosjekter i et dynamisk kunnskapsmiljø.
Kontakt oss

Oppdragsgiver:

Entra

Vår deltakelse:

Prosjektledelse

Type prosjekt:

Næringsbygg

Beliggenhet:

Universitetsgata 2, Oslo

Omfang:

28 100 kvm

Prosjektår:

2019 - 2021

Universitetsgata 2 i Oslo ble ferdigstilt i 1959 og har i all hovedsak vært utleid til kontorformål. Aase har fått i oppgave å bistå Entra med total rehabilitering av eiendomsmassen.

Totalrehabilitering av næringsbygg. Totalt ca 27 000 m2.

Tidligfase og gjennomføring.