Tordenskjoldsgate 12

Tordenskioldsgate 12 er sentralt plassert på Rådhusplassen i Oslo og bygget har flere bevaringsverdige elementer. Etter totalrehabiliteringen skal Advokatfirmaet Schjødt flytte inn i bygget.
Kontakt oss

Oppdragsgiver:

Entra ASA

Vår deltakelse:

Prosjektledelse

Type prosjekt:

Næringsbygg

Beliggenhet:

Rådhusplassen, Oslo

Omfang:

ca 13 000 kvm

Prosjektår:

2020 - 2022

Tordenskioldsgate 12 skal totalrehabiliteres og Aase Prosjekt bistår Entra med prosjektet.

Tordenskioldsgate 12 er sentralt plassert på Rådhusplassen i Oslo og bygget har flere bevaringsverdige elementer. Etter totalrehabiliteringen skal Advokatfirmaet Schjødt flytte inn i bygget.