Tanum kirkesenter

Tanum kirkesenter fikk Bærum kommunes arkitekturpris for 2019.
Kontakt oss

Oppdragsgiver:

Bærum kommune

Vår deltakelse:

SHA-KU og Byggherreombud

Type prosjekt:

Formålsbygg

Beliggenhet:

Tanumveien 133, Slependen

Omfang:

Byggekostnad: 23 mill. eks. mva. Areal: ca. 670m2 BTA

Prosjektår:

Ferdigstilt 2017

Det nye kirkesenteret nær Tanum kirke inneholder publikumsfunksjoner som møtesal og møterom i tillegg til kontorer for ansatte.
Det murale uttrykket viser slektskapet til kirken, men karakteren er forskjellig, slik at kirken framstår som det klart viktigste bygget.