Sentrum politistasjon - Hammersborggata 12

Prosjektet Hammerborggata 12 omhandler en omfattende totalrehabilitering av Sentrum Politistasjon i Oslo. Bygningen, oppført i perioden 1999/2000 og en del av det historiske Tukthuskvartalet, er i dag integrert i Youngskvartalet sammen med rehabiliterte verneverdige bygårder og moderne nybygg i bakgården. Med en strategisk plassering i bykjernen, var målet med rehabiliteringen å oppdatere og modernisere fasilitetene for å sikre en fortsatt sentrumsnær tilstedeværelse for politiet.

Aase har spilt en sentral rolle i dette prosjektet, og har vært involvert i prosjektet siden år 2019. Aase var engasjert av Hammersborggata 12 AS for konseptutvikling, prosjekteringsledelse, prosjektledelse, byggeledelse og teknisk byggherreombud. Dette innebærer et omfattende ansvar for å koordinere alle aspekter av rehabiliteringsarbeidet, fra planleggingsfasen til gjennomføring og ferdigstillelse. Aase har bidratt til å sikre at prosjektet oppfyller de høye standardene for kvalitet, sikkerhet, og funksjonalitet som kreves i et så viktig offentlig bygg.

Prosjektet innebar en utfordrende gjennomføringsfase, med etasje vis fremdrift i parallell med en fullt operativ politistasjon med tilhørende funksjoner. I konseptfasen ble det, etter en tilstandsvurdering av tekniske anlegg, besluttet å endre systemløsninger i bygget. Nye tekniske løsninger og systemvalg medførte at flere hundre kvadratmeter ble frigitt fra teknisk areal til andre formål.

oppdragsgiver
Hammersborggata 12 AS
Beliggenhet:
Oslo sentrum
Kostnad
-
Vår deltakelse:
PL, PRL, BL Bygg, BL VVS, Teknisk BHO og BL Elektro
Omfang:
9 000 m²
Entreprise:
Fire sidestilte totalentrepriser
Type prosjekt:
Rehabilitering
Prosjektår:
2023
No items found.

relaterte Prosjekter

SE ALLE
No items found.