Rustad skole

Nye Rustad skole blir en 4-parallell barneskole for inntil 790 elever og 100 ansatte.
Kontakt oss

Oppdragsgiver:

Ås kommune

Vår deltakelse:

Prosjektleder, Byggeleder, SHA-KU Prosjektleder ass.

Type prosjekt:

Formålsbygg

Beliggenhet:

Ås

Omfang:

Bygningsareal 11 718 m2, utomhus areal på ca 20 000 m2

Prosjektår:

2017 - 2019

Prosjektet omfatter riving av den gamle skolen og fjerning av all gammel bygningsmasse. Den nye skolen skal settes opp på den eksisterende skoletomta. I tillegg til skolebygget skal det etableres en flerbrukshall som blir delvis nedsenket i terrenget. Over flerbrukshallen blir det plassert en 2. etasje for skolebygget. Skolen med flerbrukshall kommer på et samlet brutto bygningsareal på 11 718 m2 i tillegg skal det opparbeides et utomhus areal på ca 20 000 m2 og anlegges nytt veianlegg og parkeringsplasser.