Rustad skole

Prosjektet foregikk i perioden 2017-2019, og omfattet riving av den gamle barneskolen og fjerning av all gammel bygningsmasse. Den nye skolen ble satt opp på den eksisterende skoletomta. I tillegg til skolebygget er det etablert en flerbrukshall som er delvis nedsenket i terrenget.  Skolen med flerbrukshall har et samlet brutto bygningsareal på 11 718 m2. Det er også opparbeidet et utomhus areal på ca. 20 000 m2, nytt veianlegg og parkeringsplasser.

oppdragsgiver
Ås kommune
Beliggenhet:
Ås, Akershus
Kostnad
224 MNOK
Vår deltakelse:
Prosjektleder, prosjektlederassistent, byggeleder, SHA-KU
Omfang:
Ca. 12 000 m²
Entreprise:
Totalentreprise
Type prosjekt:
Skolebygg
Prosjektår:
2019
No items found.

relaterte Prosjekter

SE ALLE
No items found.