Nordvoll skole

Sterkavdeling for barn og unge. Spesialskole på Haugerud i Oslo for elever med autisme.
Kontakt oss

Oppdragsgiver:

Undervisningsbygg

Vår deltakelse:

Byggeledelse og KU-SHA

Type prosjekt:

Formålsbygg

Beliggenhet:

Dr. Dedichensvei 18, 0675 Oslo

Omfang:

Antatt prosjektkostnad: ca. kr 63 mill. eks. mva. Areal: ca. 1700m2 fordelt på to plan.

Prosjektår:

2018 - 2019