Løren

Aase har bistått Selvaag Bolig ASA med byggeplasskontroll og deltakelse på vernerundene i deres boligprosjekter på Løren.
Kontakt oss

Oppdragsgiver:

Selvaag Bolig ASA

Vår deltakelse:

Byggeplasskontroll med gjennomgang av egenkontroll hos entreprenør, deltakelse i vernerunder samt stikkprøvekontroll av utførte arbeider.

Type prosjekt:

Boliger

Beliggenhet:

Løren, Oslo

Omfang:

4 prosjekter; Løren 2B, Løren 5A, Løren 7 samt riving av gamle Gilde.

Prosjektår:

2012 -