Kirkegata 23-25

Prosjektet Kirkegata 23-25 innebærer riving av eksisterende bygningsmasse og oppføring av nytt høyskolebygg. Aase har bistått AVA Eiendom med totaloppfølging fra skisseprosjekt, som startet i 2020, og til ferdigstilt ny høyskole i 2024. Prosjektet omfatter utvikling, prosjektering og bygging av en ny høyskole for leietaker Høyskolen Kristiania.

Tomten utgjør 1 510 m2. Eksisterende bygningsmasse som består av ca. 7 900 m2 kontorareal rives. Nybygget utgjør 11 415 m2 BTA i 9 etasjer med 3 019 m2 kjeller fordelt over to plan. Eiendommen skal BREEAM-Nor-klassifiseres til Excellent.

oppdragsgiver
AVA Eiendom
Beliggenhet:
Sentrum, Oslo
Kostnad
ca. 400 MNOK
Vår deltakelse:
Prosjekt- og byggeledelse, KU, BREEAM
Omfang:
14 000 m²
Entreprise:
Samspillsentreprise
Type prosjekt:
Nybygg høyskole med riving av eksisterende bygg
Prosjektår:
2024
No items found.

relaterte Prosjekter

SE ALLE
No items found.