Oslo Atrium

Oct 27, 2023

DEL

Oslo Atrium, plassert i Dronning Eufemias gate 6A i Bjørvika, står i begynnelsen av en bemerkelsesverdig transformasjon. Dette ombyggingsprosjektet, involverer prosjektledelse for utvikling, forprosjekt, anskaffelse, og gjennomføring av Oslo Atrium. Prosjektets gjennomføringsfase startet i juli 2023 og har som mål å revitalisere et bygg som ble oppført for 20 år siden og dekker totalt 35 000 kvadratmeter, hvorav 24 000 kvadratmeter utgjør omfanget av ombyggingen. Arkitekten på prosjektet er Niels Torp +, mens Veidekke er entreprenør.

Hensikten med denne ombyggingen er forankret i den betydningsfulle utviklingen som har skjedd i Bjørvika-området. Tidligere var Oslo Atrium hovedsakelig tilgjengelig for de som jobbet innenfor byggets vegger. Nå, i tråd med Bjørvikas transformasjon, er det et ønske om å åpne opp bygget for besøkende. Dette innebærer en omdannelse til et åpent bygulv for publikum, som inkluderer varierte serverings- og utsalgs muligheter. Dette samsvarer med hovedvisjonen til byggeier Watrium, som har satt i gang en prosess for å tilpasse seg en ny hoved leietaker, nemlig KPMG. Denne tilpasningen inkluderer en total rehabilitering av KPMGs arealer innenfor Oslo Atrium.

Forvandlingen av Oslo Atrium forventes å bli fullført og overlevert 1. mars 2025. Prosjektet tar også bærekraft på alvor, med intensjonen om å oppnå BREEAM-sertifisering "Very Good". Dette understreker engasjementet for å bygge, ikke bare for nåtiden, men også for fremtiden, med fokus på miljømessig bærekraft og effektiv bruk av ressurser. Oslo Atrium representerer en spennende renessanse i hjertet av Bjørvika, og Aase, i sin rolle som prosjektleder, spiller en nøkkelrolle i å realisere visjonen for dette prosjektet som vil prege området og tilby en ny, åpen og inviterende opplevelse for besøkende, leietakere og nabolaget som helhet.

Aase-teamet.

relaterte artikler

No items found.