Nye Sentrum Brannstasjon er overlevert til Oslo kommune

Mar 16, 2023

DEL

Nye sentrum brannstasjon er overlevert til byggherre Oslobygg KF, der leietaker av bygget er Oslo brann- og redningsetat. Prosjektets entrepriseform er totalentreprise, der WK Entreprenør har detaljprosjekteringen og byggingen. Den nye brannstasjonen ligger i Bjørvika i Oslo, og byggeprosjektet startet i år 2021. Den nye brannstasjonen ble bygget ettersom den gamle hovedbrannstasjonen i regjeringskvartalet rives, og sentrumsområdet trenger en ny brannstasjon.

Aase Prosjekt ved Lovise Schjerve har hatt rollen som SHA-koordinator for utførelsesfasen (KU) i prosjektet. Videre forteller hun om hvordan rollen hennes har vært i forbindelse med utbyggingen av den nye brannstasjonen.

Lovise på besøk av den nye brannstasjonen etter overlevering.

Rollen som KU i prosjektet

Rollen som SHA-koordinator for utførelsesfasen (KU) startet i juni 2021 med en gjennomgang av risikomatrisen som SHA-koordinator for prosjektering hadde utarbeidet med hjelp fra de prosjekterende. Oppgavene ble påbegynt 6 uker før første spadetak på tomten ble tatt. Da var fokus på å bli kjent med entreprenøren, WK Entreprenør, og deres verktøy og planer, før utførelsen kom i gang. Det ble utarbeidet SHA-plan, forhåndsmelding og planlagt for en god struktur for utførelsesfasen.

Risikomatrisen har vært et levende dokument gjennom hele utførelsesfasen, og har blitt gjennomgått i regelmessige møter hver 14. dag. Dette har vært viktig som følge av at prosjektet har hatt risikomomenter som stadig har tiltatt og avtatt i aktualitet, sier Lovise Schjerve, prosjektets KU.

Som KU har Schjerve besøkt byggeplassen i snitt tre dager i uken. Hun informerer om at ansvaret som KU er knyttet til å påse at totalentreprenøren har ivaretatt koordineringen mot sine underentreprenører, og at alle utførende på plassen har ivaretatt de rammebetingelser som er satt, samt at de har hatt tilstrekkelig fokus på sikkerhet i utførelsen av sine arbeidsoppgaver. Det har vært et godt samarbeid uttrykker hun.

Jeg har satt stor pris på å ha et godt samarbeid med både administrasjonen hos totalentreprenøren og de som har jobbet ute på plassen under tidvis krevende forhold. Det har vært en byggeplass hvor trafikken rundt alltid har vært travel, vind og vær har kjentes godt og hvor det ofte har vært knapt med plass til rigg og utstyr, men de utførende har håndtert dette godt, sier Schjerve.

Lovise på byggeplassen etter overlevering.

Høye prosjektambisjoner og vekt på bærekraftig og energieffektiv byggeplass

Miljøkrav og ambisjonsnivå for prosjektet har vært høyt. Blant annet har prosjektet nesten klart å være en utslippsfri/fossilfri byggeplass. Sorteringsgrad og avfallsmengde har tilfredsstilt til Breeam-Nor Excellent sertifisering.

Det at prosjektet har hatt ambisjoner om å være en mest mulig utslippsfri byggeplass med Breeam-Nor Excellent standard har medført et stort fokus på orden og ryddighet gjennom prosjektet. Det er noe som også har vært helt nødvendig på en slik knapp byggetomt midt i Oslos havnepromenade, sier Schjerve.

Videre forteller hun at samarbeidet mellom Oslobygg og WK Entreprenør rundt de problemstillinger som har oppstått underveis har vært veldig god.

Vi har også hatt andre tiltakshavere som har jobbet veldig tett på vår byggetomt, som vi har vært nødt til å koordinere oss regelmessig imot. Tross tidvis vanskelige forutsetninger har alle vært løsningsorienterte i prosessen. Med flinke folk på laget blir det fint å være KU. Bygget har blitt til noe vi alle kan være stolt av, sier Schjerve.
Bilde fra innsiden av brannstasjonen. Foto: Tove Lauluten

Bilde fra innsiden av brannstasjonen. Foto: Tove Lauluten

Flere ansatte i Aase var så heldige å få komme på befaring forrige uke sammen med Lovise.

Trenger du en SHA-koordinator eller KP til ditt prosjekt? Ta kontakt.

relaterte artikler

No items found.