FN-dagen

Oct 26, 2023

DEL

På FN-dagen reflekterer vi over byggenæringens ansvar for arbeidet mot FNs 17 bærekraftsmål. Disse målene kan ikke nås, uten at vi kutter klimagassutslippene drastisk og stopper ødeleggelse av natur og nedgang i biologisk mangfold. Her spiller byggenæringen en helt sentral rolle. Det betyr at alle som eier, utvikler, tegner, prosjekterer, bygger og leier kan utgjøre en forskjell.

Vi har en lang vei igjen å gå. Heldigvis kommer det stadig nye lover og reguleringer som dytter oss i riktig retning, men vi har ikke tid til å vente på effektene av dette alene. Derfor vil vi oppfordre alle som starter opp eller er i gang med et prosjekt til å tenke over: Hvordan kan akkurat jeg bidra til at dette prosjektet kan gjøre mer for å redusere miljø- og klimapåvirkningen?

I Aase ønsker vi å utfordre våre kunder på dette, og være en pådriver og sparringspartner for å integrere bærekraft i strategier og beslutninger. Derfor har vi også utviklet oss til et tverrfaglig selskap med spesialkompetanse på bærekraft, energi og tekniske løsninger i tillegg til prosjekt- og byggeledelse. Med Aase får du hele pakka.

FNs bærekraftsmål

relaterte artikler

No items found.