Aase Gruppen har blitt sertifisert som et Great Place to Work!

Feb 14, 2023

DEL

I januar gjennomførte vi den verdensledende markedsundersøkelsen «Trust Index» gjennom selskapet Great Place to Work®. Aase Gruppens ansatte svarte anonymt på spørsmål om hvordan de opplever ledelse, arbeidsmiljø, samhandling og felleskap på arbeidsplassen. Resultatet fra undersøkelsen viste nå svart på hvitt at Aase Gruppen er et flott sted å jobbe!

«Det er stas å få en offisiell bekreftelse på at vi i Aase skaper en god arbeidsplass sammen. Spesielt gledelig er det å se at vi scorer høyt på kompetanseutvikling og tillit, og ikke minst opplevelsen av fellesskap», sier Kristian Reinertsen, administrerende direktør i Aase Gruppen. 
Aase Gruppen fortsetter utviklingsarbeidet

Undersøkelsen kartlegger ikke bare grunnleggende forhold som avdekker kvaliteten på organisasjonskultur og ledelse i virksomheten, men gir også retningsgivende innsikt til videreutvikling av en effektfull ledelse og en effektiv kultur. Aase Gruppen vil derfor benytte resultatene fra undersøkelsen til videre strategisk utviklingsarbeid med organisasjonens kultur og -ledelse.

«Gjennom prosjektene våre jobber vi tett med mange kunder, som jeg må takke for at de gir Aases medarbeidere en spennende arbeidshverdag med utviklingsmuligheter. Nå skal vi bruke kunnskapen til å forbedre oss for å både beholde og tiltrekke oss flinke folk», sier Reinertsen. 
Hva betyr det å være GPtW sertifisert?

En Great Place to Work-sertifisering er et bevis på at medarbeiderne i selskapet selv har rangert organisasjonen som en god arbeidsplass. Det å bli sertifisert gjennom Great Place to Work betyr at Aase Gruppen har en tillitsfull og høyt presterende arbeidsplasskultur (kilde, Great Place To Work).Med andre ord er sertifiseringen er et tydelig tegn på at ansatte opplever organisasjonen som en god arbeidsplass, og at organisasjon setter folkene i første rekke. Du kan lese mer om resultatene fra medarbeiderundersøkelsen her.

Hva sier medarbeiderne om det å jobbe i Aase Gruppen?

Gjennom medarbeiderundersøkelsen fikk medarbeiderne i Aase Gruppen mulighet for å skrive hva de synes om det å jobbe i organisasjonen. Her er noe av det de ansatte skrev:

“Kollegaer snakker godt om hverandre, hjelper hverandre og det snakkes aldri stygt om andre kollegaer”“God kjønnsfordeling og alder.”“Veldig bra sosialt miljø. Flat struktur, lett å prate med alle (leder og ansatt). Fleksibelt og varierende i type oppdrag og oppgaver.”“God trivsel og godt sosialt miljø.”“Et veldig godt sosialt miljø på tvers av alder og utdannelse. Aase Sport og Kultur som omfatter kulturelle, sosiale og sportslige aktiviteter igjennom hele året. Vi har omsorg for hverandre.”Jeg vil særlig trekke frem mellomlederne og toppledelsen. De forvalter ressursene, oss medarbeidere, på en svært god måte, både på det mellommenneskelige og det profesjonelle planet. Videre har toppledelsen klare ambisjoner og utviklingsmål for bedriften, noe som oppleves spennende og givende for meg som medarbeider.”

Ønsker du å bli en del av vårt team? Her kan du lese mer om våre ledige stillinger.

relaterte artikler

No items found.