Aase-ansatte i gang med teamledelse-utviklingsprogram

Feb 21, 2023

DEL

Torsdag og fredag forrige uke deltok 11 av våre ansatte på del 1 av 3 teamleder-samlinger. Samlingene er en del av lederutviklingsprogrammet de 11 skal igjennom i løpet av første halvdelen av 2023.

Første samling

Det var fullt oppmøte på første samling 16.-17.mars i Oslo. Første dag av samlingen handlet hovedsakelig om å gå igjennom deltagernes individuelle JTI/type-profil. Inn mot dag 2 fikk alle en individuell «kveldslekse». De fikk i oppgave å studere sin profil, og finne styrker og potensialer som leder sett i lys av sin profil. Store deler av dag 2 ble brukt til individuelle gjennomganger, der deltagerne ga hverandre feedback og delte ærlige refleksjoner. Her er noen bilder fra samlingen, og Erik Dalen sin presentasjon.

Hver deltager fikk gjennom den første samlingen definert utviklingsområder som skal jobbes med frem mot neste samling. Tilbakemeldingen fra de ansatte er at de føler seg sett og «løftet» av å være med programmet, og det takker vi Bjørnson Organisasjonspsykologene så mye for. Vi ser frem til neste samling, 17.mars!

Om utviklingsprogrammet

Programmet er praksisnært og tilpasset de deltagende teamlederne og Aases hverdag. Utviklingsprogrammet til Bjørnson Organisasjonspsykologene, ledet av kursholder Erik Dale, skal gi våre ansatte grunnleggende innsikt i teamledelse, utvikling og dynamikk i høytpresterende team.

  • Deltagerne skal gjennom egen refleksjon og innsikt bli bevisstgjort egne styrker og potensiale som leder i og av team
  • Deltagerne skal med grunnlag i egen lederhverdag, bevisstgjøre og videreutvikle grunnleggende kommunikasjonsferdigheter
  • Programmet skal bidra til å gi teamlederne konkrete, nyttige og gode verktøy for å utøve god teamledelse på vegne av Aase Prosjekt
  • Programmet skal bygge kjennskap, nettverk og relasjoner på tvers av organisasjonen
  • Programmet skal styrke teamlederne og deres grunnlag for å lykkes som teamleder i Aase og bidra positivt og målrettet inn i ethvert team
  • Programmet skal bidra til bedre prosjektgjennomføring i Aase Prosjekt

Les mer om Bjørnson Organisasjonspsykologene beskrivelse av lederutvikling her.

relaterte artikler

No items found.