Aase Teknikk

Eiendomsbransjens foretrukne rådgiver og sparringspartner for tekniske fag, bærekraft og ny teknologi.

Kontakt oss

Aase Teknikk er det nyeste virksomhetsområdet i Aase og ble etablert 1. mars 2019. Samfunnet og eiendomsbransjen er i endring, bærekraftig utvikling krever at vi tenker nytt ved både rehabilitering og nybygg. For å være en god rådgiver og bestiller i et marked i endring , kan Aase nå bistå med nødvendig teknisk kompetanse og bidra til at de viktige avgjørelsene blir tatt til rett tid.

Tekniske systemer og løsninger utgjør en stadig større del av byggekostnadene. Valg av energisystem, miljøsertifisering og tekniske føringsveier er premisser for hele prosjektet. Aase Teknikk gjør det enkelt for våre kunder å gjennomføre smarte og bærekraftige optimaliseringer de tekniske løsningene ved nybygg og rehabilitering. Vår visjon er å være eiendomsbransjens foretrukne rådgiver og sparringpartner for tekniske fag, bærekraft og ny teknologi.

Alle våre ansatte er nysgjerrige, nyskapende, kommersielle fageksperter innen sitt felt. Vi er nysgjerrige på nye løsninger og ny teknologi. Vi er nyskapende – tør å være innovative og tenke nytt, åpne for nye kontraktsmodeller, og bevisste på vårt ansvar og vår verdiskapning. Vi har bred teknisk kompetanse og gjennomgående kommersiell forståelse. Vi bidrar med verdiskaping i prosjektene med riktig kompetanse og råd til rett til. Vi er gode både på ny og tradisjonell teknologi. Aase Teknikk utfordrer det etablerte og kan levere på det nye, samtidig som vi ser verdien og mulighetene i dagens tradisjonelle løsninger.

Ved tverrfaglig kompetanse, riktige team og kommersielt fokus sørger vi for at riktige tekniske løsninger velges.

For alle prosjekter setter vi sammen team med rett kompetanse til rett tid basert på kundens behov, slik at oppgaven løses effektivt og rasjonelt. Vi er opptatt av å lytte og forstå våre kunders forventninger og behov, slik at vi kan sette sammen riktig team med interne og eksterne ressurser. Riktig kombinasjon av teoretisk og praktisk teknisk kompetanse, kombinert med kostnads- og markedsfokus gir oss gode forutsetninger til å anbefale riktig teknisk løsning for ditt prosjekt.