Prosjekt og byggeledelse

Aase gjør det enklere å være byggherre. Visjonen om det perfekte samspill motiverer oss til å ta en tydelig rolle i våre prosjekter. Vår oppgave er å skape trygghet rundt beslutninger, sørge for god flyt og effektiv måloppnåelse som skaper verdier for våre kunder.

Kontakt oss

Prosjektledelse

Prosjektleder er byggherrens representant i prosjektet, og har ansvaret for å styre økonomi, fremdrift og kvalitet. Vi sørger for korrekt bemanning og for å velge de riktige medspillerne. Våre prosjektledere har høy kompetanse og gode lederegenskaper.

Byggeledelse

Byggeleder utfører de nødvendige kontrolloppgaver på byggeplassen. Når Aase har ansvar for byggeledelsen, sørger vi for at alle aktører på byggeplassen følger de avtalte rutiner og regler.

Prosjekteringsledelse

Aase tar ansvaret for å lede prosjekteringsarbeidet og sørge for nødvendig tverrfaglig koordinering. Vi har medarbeidere med solid erfaring, og har derfor de beste forutsetninger for å kunne fylle denne rollen til oppdragsgivers beste. Alle bygninger skal tilfredsstille gjeldende lover, forskrifter og krav. Et grundig prosjekteringsarbeid, ledet på rett måte, vil resultere i at byggherrens krav og ønsker tilfredsstilles innenfor gitte kvalitets-, tids- og kostnadsrammer.

Kontraktsrådgivning

Vi bistår byggherren ved valg og kontrahering av arkitekt, konsulenter og entreprenører, og kan bidra med følgende:

 • Ytelsesbeskrivelser for arkitekt og konsulenter
 • Funksjonbeskrivelse ved totalentreprise
 • Alminnelig del ved beskrivelser for hoved-, delt- og generalentrepriser
 • Evaluering og innstilling om valg av tilbyder
 • Avklaringsmøter og kontraktsforhandlinger
 • Utarbeidelse av avtaledokument

Fremdrift- og økonomistyring

SHA/HMS

Vårt mål er at intensjonen i Byggherreforskriften skal oppnås gjennom en praktisk tilnærming. Med målrettet kompetanseheving og lang erfaring innen prosjekt- og byggeledelse har vi opparbeidet betydelig kunnskap innen SHA.

Vi kan derfor tilby følgende tjenester :

 • Utvikle enkle og gode SHA-systemer for små og store prosjekter
 • Implementere SHA-system hos byggherren
 • Faglig støtte
 • Være SHA-rådgiver i prosjekter fra prosjektering til ferdigstillelse
 • Påta oss ansvaret som byggherrens representant
 • Påta oss ansvaret som SHA-koordinator for prosjektering og utførelse

KU/KP