Om oss

Gjennom våre verdier samspill, entusiasme og mot er vårt mål å bidra til økt lønnsomhet og smidigere prosesser for våre kunder, samarbeidspartnere og sluttbruker.

Kontakt oss

Elisabeth Aase etablerte firmaet Aase Byggeadministrasjon AS som et enkeltmannsforetak i 1991. I 2005 hadde selskapet vokst til ti medarbeidere, og Elisabeth kjøpte da det tidligere administrasjonsbygget til Nitedal Tændstikfabrik på Helsfyr. I 2017 ble Siv.ing Trond Thorvaldsen AS en del av Aase-familien, som i dag utgjør en kompetent stab på 50 tømrermestere, ingeniører og sivilingeniører med bred praktisk erfaring og høy teoretisk kompetanse. Den ærverdige og vakre bygningen danner en riktig og viktig ramme rundt et selskap som gjennom sine prosjekter forvalter og skaper verdier for en samlet verdi* på over 10 milliarder kroner.

Elisabeth Aase er i dag arbeidende styreleder og har fått med seg et dyktig styre bestående av Peter Groth, tidligere administrerende direktør i Aspelin Ramm, og Andreas Wabø, founder av Agera. Administrerende direktør i Aase er Kristian Reinertsen.

Aase Teknikk

Aase Teknikk er det nyeste virksomhetsområdet i Aase og ble etablert 1. mars 2019. Samfunnet og eiendomsbransjen er i endring, bærekraftig utvikling krever at vi...

Aase Prosjekt

Aase Prosjekt er det største virksomhetsområdet i Aase. Aase prosjekt er engasjert i utvikling og gjennomføring av større stedsutvikling prosjekt til mindre boligprosjekt og rehabiliteringsprosjekt...

Aase Utvikling

Aase Utvikling identifiserer og investerer i utviklingsprosjekter og påtar seg totalansvaret for utvikling og realisering av disse i samarbeid med eiendomsbesittere og finansielle samarbeidspartnere. Vi...

Kundetilfredshet

Kundeundersøkelsen gjennomført for 2020 viser svært høy kundetilfredshet. For sjette året på rad får Aase gjennomgående meget gode resultater.

Intervju med Haakon og Håvard

Et av suksesskriteriene i Aase er gode systemer for opplæring av nyansatte. Aase-modellen er trinnbasert med eskalerende kompleksitet og omfang etter hvert som de ansatte...

Historikk

Gjennom våre verdier samspill, entusiasme og mot er vårt mål å bidra til økt lønnsomhet og smidigere prosesser for våre kunder, samarbeidspartnere og sluttbruker.

Etiske retningslinjer

Verdiene er vår rettesnor i kontakt med våre kunder, i samarbeidet med hverandre og for vår måloppnåelse.

Cookie Policy

Cookies er nødvendig for å få nettsiden til å fungere. Cookies hjelper oss å gjøre innholdet på nettsiden mest mulig relevant for deg.