Ingeniør og tømrermester. Over 30 års erfaring fra byggeadministrasjon. Startet Aase Byggeadministrasjon i 1991 og er i dag arbeidende styreleder.

Elisabeth Aase

Arbeidende styreleder

Aase Utvikling

Kristian Reinertsen

Administrerende direktør

Aase Gruppen
Aina har jobbet med både private og offentlige prosjekter som skoler, sykehjem, barnehage, lagerbygg mv. Hun har prosjekterfaring fra utviklingsfasen, forprosjekt, utførelse og overlevering. Hun er utdannet Sivilingeniør med bakgrunn fra Bergen Ingeniørhøgskole og University of Surrey. Aina har bred erfaring med offentlige anskaffelser, og lang erfaring som kvalitetsleder i ISO-sertifisert virksomhet.

Aina S. Johnsen

Prosjektsjef/avdelingsleder

Aase Prosjekt

Arthur S. Jensen

Daglig leder i Aase Teknikk

Aase Teknikk
Eirik har jobbet i Aase siden 2011 som prosjektleder, blant annet i prosjekter med høy miljøprofil som Powerhouse Kjørbo i Sandvika. I dag jobber han som prosjektsjef og avdelingsleder i Aase. Han er utdannet sivilingeniør fra Høgskolen i Oslo (nå OsloMet) og Universitet i Aalborg

Eirik Storvig Jacobsen

Prosjektdirektør

Aase Prosjekt
Frederick har flere års erfaring som prosjekt- og prosjekteringsleder for både offentlige og private byggherrer innen både nybygg og ROT-prosjekter. Han har bred erfaring med å lede p-grupper i tidligfase så vel som under detaljering og utførelse. Frederick er utdannet bygningsingeniør ved UiS og har mastergrader fra UTS (Sydney) i hhv. industriell ledelse og MBA.

Frederick Heidahl

Avdelingsleder

Aase Prosjekt AS
Helge erfaring som prosjekt- og byggeleder for prosjekter i Osloområdet for offentlige og private byggherrer med prosjekter som bl.a. industri og kontorbygg, skole, flerbrukshall. Helge her tidligere jobbet hos entreprenør og har allsidig erfaring med både total- og byggherrestyrte entrepriser. Helge er utdannet sivilingeniør fra NTH(NTNU) i Trondheim og ingeniør fra Forsvaret(HIS).

Helge Svee

Prosjektsjef/avdelingsleder

Aase Prosjekt
Steinar har flere års erfaring fra Aase som prosjektleder for store rehabiliteringsprosjekter i Oslo. Han har også jobbet som prosjektleder for boligprosjekter og har erfaring med både total- og byggherrestyrte entrepriser. Steinar er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim, med utveksling til UBC i Vancouver Canada.

Steinar Fredriksen

Senior prosjektleder / avdelingsleder

Aase Prosjekt
Andrea er utdannet byggingeniør fra Universitet i Stavanger med en mastergrad i arealplanlegging fra NTNU i Trondheim. Hun har tidligere jobbet i Rambøll og har flere års erfaring med oppdragsledelse i forbindelse med offentlige planprosesser og utarbeidelse av reguleringsplaner.

Andrea Marthinsen

Prosjektleder

Aase Utvikling
Andrea Grov er 20 år og har nylig fullført studiekompetanse på KG. Som en del av studiekompetansen har hun fullført et utvekslings år ombord på Skoleskipet Sørlandet. Hun krysset Atlanterhavet, her fikk hun opplevd verden på en helt unik måte. Hun har også bodd fire år i San Diego, California. Andrea har stor interesse for eiendomsfaget og jobber i Aase utvikling.

Andrea Grov

Trainee

Aase Utvikling
Prosjektdirektør Arne Egge har kunnskaper innen prosjektutvikling, prosjekt-, prosjekterings- og byggeledelse. Erfaring fra de fleste typer bygg hos både private og offentlige byggherrer. Ansatt i Siv.ing.Trond Thorvaldsen AS fra 1987, og har vært daglig leder i 15 år.

Arne Egge

Prosjektdirektør

Aase Prosjekt
Arnold ble uteksaminert som sivilingeniør i 2014. Arnold har siden tilegnet seg erfaring med produksjon og i senere tid som prosjekteringsleder, innledende til- og i utførelsesfasen, hos entreprenør. Prosjektene har vært både nybygg- og rehabiliteringsprosjekter, boliger og næring.Arnold er strukturert, nysgjerrig, presis og har gode kommunikasjonsevner. Han samarbeider godt med andre og liker at det er høyt under taket.

Arnold Vinje Erichsen

Prosjekt- og prosjekteringsleder

Aase Prosjekt
Bård er utdannet sivilingeniør på bygg- og miljøteknikk ved NTNU med spesialisering innen eiendomsledelse og forvaltning. Han har under studiet hatt flere sommerjobber både som underentreprenør, totalentreprenør og som byggherrens representant der han har bistått prosjekt og byggeledelsen.

Bård Tollef Tveiterås

Prosjektlederassistent

Aase Prosjekt
Elisabeth begynte i Aase i 2021. Hun er utdannet bygningsingeniør i konstruksjonsteknikk fra Høgskolen i Oslo (2010) og sivilingeniør fra Bergavdelingen ved NTNU (1995). Elisabeth har flere års erfaring som prosjektleder og prosjekteringsleder for boligprosjekter og næringsbygg. Hun har de senere årene spesialisert seg på rehabiliterings- og transformasjonsprosjekter.

Elisabeth Bjaanes

Senior prosjektleder

Aase Prosjekt AS
Ghazal jobber som miljørådgiver i Aase Teknikk. Hun er utdannet arkitekt med noen års erfaring på boligprosjekter. Hun fikk mastergraden sin i bærekraftig arkitektur fra NTNU i Trondheim, med fokus på energi simulering, klimagassbereging og dagslysanalysis. Hun har i tillegg jobbet med EPD-utvikling, klimaredegjørelser, ombrukskartlegging og miljøoppfølging plan hos Aase gruppen.

Ghazal Moshiri

Junior rådgiver bærekraft og miljø

Aase Teknikk
Grete jobber som prosjekt- og byggeleder i Aase. Hun har flere års erfaring som prosjekt- og byggeleder og SHA-koordinator. Hun har erfaring med ulike typer prosjekt innenfor offentlig bygg, hovedsakelig skoler og barnehager. Grete er utdannet bygningsingeniør fra Høgskolen i Oslo.

Grete H. Svoren

Prosjekt- og byggeleder

Aase Prosjekt
Gro har lang erfaring som prosjektutvikler, prosjektleder, prosjekteringsleder og prosjektsjef. Erfaring fra private og offentlige prosjekter og både fra byggherre- og entreprenørsiden. Jobbet med prosjekter innen bolig, næring og kontor og både nybygg og rehabilitering. Begynte i Aase i 2021 og er utdannet sivilingeniør fra NTH (NTNU) i Trondheim.

Gro Ekholdt Norland

Prosjektsjef

Aase Prosjekt
Hanne jobber som prosjektleder i Aase. Hun er utdannet økonom fra Universitet i Agder og har en mastergrad i eiendomsutvikling fra Universitetet på Ås (NMBU). Hanne har tidligere jobbet med verdivurdering av eiendom for Handelsbanken Norge

Hanne Berge Østenå

Prosjektleder

Aase Prosjekt
Helene er ansatt i Aase teknikk som spesialrådgiver i klimapåvirkning og bærekraft. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU innen Energi og miljø med spesialisering i industriell økologi. Helene har erfaring med BREEAM-NOR som både rådgiver og revisor. I tillegg har hun erfaring med klimagassberegninger.

Helene Jortveit Lauvland

Spesialrådgiver klimapåvirkning og bærekraft

Aase Teknikk AS
Jan har lang erfaring med bygg- og infrastrukturprosjekter gjennom kulturbygg, skoler – både nybygg og rehabilitering – jernbane og veianlegg. Han har erfaring fra privat rådgivning og offentlige byggherreorganisasjoner, der han også har lang ledererfaring. Jan har erfaring med ulike kontraktmodeller og offentlige anskaffelsesprosesser. Han er sivilingeniør fra bygningsingeniøravdelingen ved NTH (NTNU).

Jan Stenmark

Prosjektsjef

Aase Prosjekt
Over 20 års erfaring med prosjektarbeid i bygg- og anleggsbransjen. Lang erfaring med offentlig anskaffelse, utarbeidelse av konkurransegrunnlag, evaluering av tilbud, og kontrahering av rådgivere og entreprenører. Janne har bred erfaring i utarbeidelse og oppfølging av byggesøknader i en byggeprosess, koordinering av utførende arbeider på byggeplass, samt oppfølging av kunder, private og offentlige oppdragsgivere, og andre samarbeidspartnere i et prosjekt. Har lang erfaring med endringer og forbedringer av plantegninger, og innenfor området tilvalg- og interiør.

Janne Petterson

Prosjektleder

Aase Prosjekt AS
Jens jobber som prosjekt- og byggeleder i Aase.

Jens Petter Fosdal

Senior prosjekt- og byggeleder

Aase Prosjekt
Jonas har flere års erfaring som prosjektleder for offentlige byggherrer innen blant annet skole, barnehage og omsorgsboliger. Jonas er utdannet byggingeniør fra høyskolen i Oslo

Jonas Frigård

Senior prosjektleder

Aase Prosjekt
Jon-Anders har flere års erfaring innen rådgivning, offentlige anskaffelser og prosjektledelse på byggherresiden i prosjekter knyttet til undervisnings-, idretts-, helse-, og omsorgsbygg. Han er utdannet ingeniør fra Høgskolen i Oslo, nå OsloMET, med mastergrad i industriell teknologi og driftsledelse fra Universitet i Stavanger (UiS)

Jon-Anders Lennertzen

Prosjektleder

Aase Prosjekt
Jostein er utdannet sivilingeniør fra bygg- og miljøteknikk ved NTNU i Trondheim, med spesialisering innen prosjektledelse. Han har underveis i studiet hatt flere sommer- og deltidsjobber på entreprenørsiden i byggeprosjekter, der han har bistått prosjekt- og byggeledelsen. Jostein har i tillegg en mastergrad i samfunnsøkonomi. Jostein jobber i dag som prosjektlederassistent i Aase Prosjekt.

Jostein Tungevåg

Prosjektlederassistent

Aase Prosjekt AS
Julia er utdannet byggingeniør fra Høgskolen i Oslo i 2016. Hun har jobbet med ledelse på blokk- og småhusprosjekter hvor hun har hatt ansvar for alt fra råbygg til overlevering til sluttkunde, oppfølging av samtlige utførende faggrupper, HMS, fremdrift, miljømerking, samt vært støtte for andre i prosjektgruppen. 

Julia Madison

Byggeleder

Aase Prosjekt AS
Julie jobber som prosjektlederassistent i Aase Prosjekt. Hun er utdannet sivilingeniør fra bygg- og miljøteknikk på NTNU i Trondheim. Der har hun spesialisering innen prosjektledelse. Hun har erfaring fra byggherresiden gjennom sommerjobber der hun har bistått i prosjektledelsen i byggeprosjekter.

Julie L. Landenget

Prosjektlederassistent

Aase Prosjekt AS
Julie er Aase Gruppens bærekraftsleder og ansatt i Aase Teknikk som spesialrådgiver klimapåvirkning og bærekraftig prosjektering. Hun har flere års erfaring med klimagassberegninger, materialrådgiving og livsløpsanalyser (LCA) fra Asplan Viak. Hun har også jobbet med ombruk av byggematerialer, bærekraftig områdeutvikling og LCC-beregninger. Utdannet siv.ing. fra NTNU med spesialisering innen Industriell Økologi.

Julie Lyslo Skullestad

Bærekraftsleder og spesialrådgiver klimapåvirkning

Aase Teknikk
Jørund har lang erfaring fra entreprenørsiden med prosjektledelse. Han har fagbrev som elektriker gr L, og er utdannet Fagskoleingeniør fra FIO. Variert teknisk bakgrunn med hovedfagfelt innenfor elkraft gr L. Høy kompetanse innenfor prosjektoppfølging og koordinering av tekniske fag

Jørund Brodshaug

Teknisk byggeleder og rådgiver

Aase Teknikk
Kaija har flere års erfaring med prosjektadministrasjon som prosjektleder, kontroller og prosjekt- og markedskoordinator. Kaija har jobbet med store formålsbygg for ulike kommuner spesielt i tidlig fase på både Østlandet og i Nord-Norge. Kaija jobber også med å utarbeide tilbud for selskapet og markedsaktiviteter.

Kaija Fürstenberg

Prosjekt- og tilbudsleder

Aase Prosjekt
Kjersti har flere års erfaring som prosjekt- og byggeleder, samt byggherres representant og SHA-koordinator i prosjekterings- og utførelsesfasen. Hun har erfaring fra både total-, general- og byggherrestyrte entrepriser. Kjersti er utdannet bygningsingeniør fra Oslo Ingeniørhøyskole og bedriftsøkonom fra Norges Handelshøyskole.

Kjersti Nordskog

Senior prosjektleder

Aase Prosjekt
Kristoffer jobber som prosjektleder i Aase Prosjekt. Han har flere års erfaring som rådgivende ingeniør i Hjellnes Consult og Multiconsult. Kristoffer er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim. Derfra har han opparbeidet seg kunnskap om prosjektprosessene og BIM, samt en god forståelse av samspillet i prosjekteringsgruppen og byggebransjen generelt.

Kristoffer Selmer

Prosjektleder

Aase Prosjekt
Leif er prosjekt- og byggeleder samt takstmann i Aase. Han er faglært hos Diøs-Osvold AS, og startet som selvstendig næringsdrivende tømrermester og senere takstmann med flere ansatte.

Leif Inglingstad

Senior prosjekt- og byggeleder

Aase Prosjekt
Lovise jobber som prosjektleder i Aase. Hun har lang erfaring med oppfølging av prosjekter i alle faser. Lovise jobber bl.a. med utarbeidelse av tilbudsgrunnlag, evaluering og kontrahering samt økonomisk oppfølging av prosjekter og HMS-oppfølging. Hun har bakgrunn fra samfunnsgeografi og juss.

Lovise S. Schjerve

Prosjektleder

Aase Prosjekt
Marie jobber som prosjektlederassistent i Aase. Hun er utdannet sivilingeniør fra bygg- og miljøteknikk ved NTNU i Trondheim, med spesialisering innen eiendomsutvikling og -forvaltning. Hun har erfaring fra både entreprenør- og byggherresiden gjennom flere ulike sommerjobber der hun har bistått prosjekt- og byggeledelsen. I tillegg har hun hatt sommerjobb som driftstekniker for Vann- og Avløpsetaten i Oslo.

Marie Sibbern

Prosjektlederassistent

Aase Prosjekt AS
Bygg og tømrermester med flere år som selvstendig næringsdrivende med ansatte. Rehabilitering, våtrom og interiør realisering som nedslagsfelt. Marius er også utdannet takstmann fra NEAK og NITO. Byggskader som vann, brann, hussopp og taksering av løsøre og innbo som sitt felt.

Marius Algarheim

Senior byggeleder

Aase Prosjekt
Marius er utdannet byggingeniør fra høgskolen i Gjøvik i 2012. Han har tidligere jobbet 5 år i HENT AS som HMS/Arbeidsleder, 3 år i NCC Construction som HMS/KS-leder. Marius har også fagbrev som tømrer.

Marius Brandvik

Byggeleder

Aase Prosjekt

Morten Hauglin

Prosjektdirektør

Aase Prosjekt AS
Ole er ansatt i Aase Prosjekt som prosjektleder. Han har flere års erfaring innen prosjektledelse, fra både byggherre- og entreprenørsiden. Ole er utdannet sivilingeniør, og har en bachelorgrad i energi og miljø i bygg fra Høyskolen i Oslo, samt mastergrad i industriell økonomi fra Universitetet i Agder.

Ole Andreas Bolstad

Prosjektleder

Aase Prosjekt
Roy Andersen har over 30 års erfaring som prosjektleder fra eiendomsbransjen. Han jobber planmessig og målrettet med utvikling og gjennomføring av prosjekter. Roy er engasjert, proaktiv og løsningsorientert, som verdsetter samarbeid og det å jobbe mot strategiske felles mål til beste for oppdragsgiver.

Roy Andersen

Prosjektsjef

Aase Prosjekt
Startet i Ragnar Evensen i 1985 som senere ble en del av AF gruppen, jobbet her i over 30 år. Jobbet i alle disse årene som murer/flislegger. Startet etter dette som formann/byggeleder i S bygg, jobbet her i ca 2 år. Ble så ansatt i et utbygger firma ( TBA gruppen ) Jobbet der som byggeleder i 5.5 år.

Roar Henriksen

Senior byggeleder

Aase Prosjekt
Steinar har flere års erfaring som byggherrens byggeleder og KU/SHA koordinator ved store boligprosjekter i Oslo for private BH. Han har også jobbet offentlig som prosjekt-og byggeleder og KU, med rehabilitering og oppførelse av nye offentlige veier. Utdannelse: fagbrev Tømrer, Teknisk fagskole Bygg & Anlegg, Mesterbrev Bygg-/ Tømrermester, Bachelor bygningskonstruktør

Steinar Larsen

Senior byggeleder

Aase Prosjekt
Ståle har jobbet som byggeleder og prosjektleder i de siste 13 år. Han har jobbet leder i familiedrevet entreprenørfirma i 24 år med hovedvekt på nybygg og rehabilitering. Ståle har videre jobbet som anleggs- og prosjektleder for rehabiliteringsprosjekt i Oslo i 6 år. Han er utdannet som ingeniør fra Møre og Romsdal tekniske skole i Ålesund.

Ståle Jenssen

Senior prosjektleder

Aase Prosjekt
Silje Larsen jobber som prosjektlederassistent i Aase. Hun er utdannet sivilingeniør fra bygg- og miljøteknikk ved NTNU i Trondheim, med spesialisering innen konstruksjonsteknikk. Hun har tidligere erfaring fra ulike sommerjobber hos entreprenør, hvor hun har bistått prosjekt- og byggeledelsen.

Silje Larsen

Prosjektlederassistent

Aase Prosjekt
Terje har mange års erfaring fra Aase med prosjekt- og byggeledelse, byggelånskontroll og SHA-koordinator. Han har jobbet med prosjekter av varierende størrelse og kompleksitet, både på byggherresiden og hos entreprenør. Terje er utdannet tømrermester og ingeniør fra NKI-tekniske høgskole i Oslo.

Terje Haugen

Prosjektsjef

Aase Prosjekt
Thomas Oliver er prosjektleder i Aase. Han har tidligere jobbet flere år på entreprenørsiden, blant annet som anleggsleder for Veidekke, og innehar allsidig erfaring fra bolig, næring og offentlige prosjekter. Thomas har 4-årig ingeniørutdannelse fra Queensland University of Technology innenfor konstruksjonsteknikk og prosjektledelse, samt flere år med ledererfaring fra forsvaret.

Thomas Oliver Nore

Prosjektleder

Aase Prosjekt
Tommy er ansatt i Aase Teknikk som teknisk byggeleder og rådgiver. Han har lang erfaring fra entreprenørsiden med feilsøking, igangkjøring, innregulering og prosjektledelse. Variert teknisk bakgrunn og detaljkunnskap om ventilasjonsløsninger gir Tommy et godt overblikk over automatikk og styringsanlegg. Høy kompetanse innen prosjektoppfølging, teknisk byggeledelse og prosjektstyring.

Tommy Lundevall

Teknisk byggeleder og rådgiver

Aase Teknikk AS
Tone har vært ansatt som kontorleder i Aase siden 2002, og har lang og bred erfaring innen kontordrift og tilhørende oppgaver. Hun har tidligere vært ansatt som kontorleder i NCC Bolig AS, NCC Bygg AS og sekretær i Multiconsult AS i mange år.

Tone Berg

Kontorleder

Aase Prosjekt
I Aase har Torbjørn erfaring med prosjekt- og byggeledelse fra næring- og boligprosjekter. Han har lang erfaring i fra entreprenørsiden innen rehabilitering og nybygg, både med total- og byggherrestyrte entrepriser. Torbjørn er en ingeniør fra Ingeniørhøgskolen i Oslo, og har tidligere svennebrev for tømrerfaget.

Torbjørn Hindenes

Senior prosjekt- og byggeleder

Aase Prosjekt
Tove har mer enn 30 års erfaring med prosjektstyring og administrasjon, fra IT-, bygg- og anleggsbransjen. Hun har bred erfaring med gjennomføring av anskaffelser for private og offentlige oppdragsgivere. Tove har utdanning innen administrasjon, markedsføring og prosjektledelse, samt utstrakt etterutdanning knyttet til endringer i regelverket for offentlige anskaffelser.

Tove Tangvik

Prosjektleder

Aase Prosjekt
Thea ble i 2015 utdannet sivilingeniør innen bygg og miljøteknikk ved NTNU. I tillegg er hun sertifisert i Virtual Design and Constructionav Standford University og fullførte utviklingskurs i prosjekteringsledelse på NTNU sommeren 2022. Hun har en variert arbeidserfaring som blant annet inneholder innkjøpskonsulent hos Deloitte, Rigg- og logistikk ansvarlig, digitalisering, driftsleder tømmer, forretningsutvikling og prosjekteringsleder på Drammen Sykehus. Det meste av hennes karriere har hun jobbet som tilbudsleder og prosjektutvikler. Hun har vært tilbudsleder på komplekse prosjekter opp i en verdi av ca. 2,5 milliarder. Thea motiveres å skape forbedring, og ser aktivt etter muligheter for optimalisering av løsninger, samarbeid og prosesser.

Thea Cecilie Gjestvang

Prosjekt- og prosjekteringsleder

Aase Prosjekt
Thea jobber som prosjektlederassistent i Aase Prosjekt. Hun er utdannet sivilingeniør fra Bygg- og miljøteknikk ved NTNU i Trondheim, med spesialisering i byggeprosess. Thea har erfaring fra både byggherre- og entreprenørsiden gjennom sommerjobber, der hun har bistått med prosjekt- og byggeledelse.

Thea Brenn

Prosjektlederassistent

Aase Prosjekt
Wenche jobber som assisterende prosjektleder i Aase. Hun har lang erfaring med oppdrag for offentlige byggherrer, med bl.a. ansvar for utarbeidelse av konkurransegrunnlag, evaluering og utarbeidelse av kontrakt samt økonomisk oppfølging. Hun er utdannet bedriftsøkonom ved BI i Oslo.

Wenche Ihlen

Assisterende prosjektleder

Aase Prosjekt
Øystein har flere års erfaring med prosjekt- og byggeledelse i prosjekter for både offentlige og private byggherrer. Han har også jobbet som SHA-koordinator i prosjekterings- og utførelsesfase samt byggherrens representant. Øystein er utdannet byggingeniør og tømrermester.

Øystein Wæhle

Senior prosjekt- og byggeleder

Aase Prosjekt
Åsmund jobber som prosjektleder i Aase. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim, med utveksling til universitetet i Bologna, Italia. Som en del av utdanningen i Trondheim har han hatt praksisplass både hos entreprenør og byggherre på noen av Norges største vegprosjekter. Han har også gått Gründerskolen i Boston, USA.

Åsmund Skatvedt

Prosjektleder

Aase Prosjekt
Åshild er utdannet sivilingeniør fra bygg- og miljøteknikk ved NTNU i Trondheim. Hun har spesialisering i byggeprosess, men valgte å skrive en miljørettet masteroppgave om klimagassutslipp knyttet til produksjon av tekniske systemer. Gjennom studieløpet har hun hatt sommerjobber hos både totalentreprenør og Aase Prosjekt, og har med det sett ulike perspektiver og oppnådd erfaring fra forskjellige faser av byggeprosjekter. Åshild jobber i dag som miljørådgiver i Aase Teknikk.

Åshild Råheim

Miljørådgiver

Aase Teknikk