Eiendomsutvikling

Vi tilbyr komplett prosjektstyring og tar ansvaret for alle deler av prosjektet inklusiv finansiering, utvikling, salg og markedsføring samt prosjekt- og byggeledelse. Avhengig av kundens egen organisasjon, kompetanse og behov tilbyr Aase ulike kjøps- og samarbeidsmodeller med hensikt om å sikre økt kvalitet, raskere måloppnåelse og maksimal verdirealisering.

Kontakt oss

Å utvikle gode prosjekter krever en helhetlig forståelse av de tekniske, juridiske, økonomiske og offentlige beslutningsprosessene. Vår tverrfaglige kompetanse innen byggeteknikk, arkitektur, planlegging, jus og økonomi gjør oss i stand til å løfte blikket og se det store bildet, og samtidig ha fokus på detaljene.

Gjennom over 30 års erfaring har vi opparbeidet oss et bredt nettverk av arkitekter, entreprenører og rådgivende ingeniører og har solide samarbeidspartnere innen forvaltning og utvikling samt finansiell-, juridisk og strategisk rådgivning.

I Aase er vi opptatt av å utvikle prosjekter vi kan være stolte av og som står seg over tid. Det gjør at vi gjerne snur hver stein for å finne det optimale prosjektet i samarbeid med kunden og våre samarbeidspartnere. Vi foretar grundige analyser i tidlig fase for å vurdere eiendommens muligheter, avdekke risiko og planlegger og tilrettelegger for økt lønnsomhet og samfunnsriktig utnyttelse.

Vi er alltid nysgjerrige og på jakt etter nye muligheter for utvikling. Har du et prosjekt eller en eiendom du ønsker å vurdere, ta kontakt med oss i Aase Utvikling eller send oss en mail for en uforpliktende prat.