Rådgivning byggeprosjekt

Aase ønsker å begeistre til valg som gir merverdi både for kunder, miljøet og samfunnet for øvrig. Vi er kundens strategiske rådgiver og tilbyr teknisk bistand i forbindelse med kjøp og salg av eiendom og gjennomføring av prosjekter.

Kontakt oss

Teknisk bistand

Aase har gjennom mange år opparbeidet bred kunnskap om alle typer bygg i et levetidsperspektiv. Kompetanse fra utvikling, gjennomføring og drift gir oss et godt grunnlag for å bistå eiendomsbesittere å kartlegge den tekniske tilstanden og foreslå tiltak som ivaretar verdi på kort og lang sikt for eiere.

BREEAM

Det grønne skifte er et etablert faktum i byggenæringen. Mange prosjekt i dag ønsker å realisere ambisjoner godt utover Tek17 kravene til energi og materialkvalitet. Aase har i over 10 år deltatt i denne utviklingen og vært engasjert i noen av de mest ambisiøse grønne prosjektene. Power House på Kjørbo er et eksempel der prosjektet var det første rehabiliterte kontorbygget i Norge som oppnådde miljøsertfiseringen BREEAM Outstanding.

Tilstandsvurdering

Vi gjennomfører tilstandsbefaringer og utarbeider rapporter som grunnlag for blant annet:

  • Vedlikeholdsplanlegging
  • Planlegging ved ombygging/rehabilitering
  • Vurdering om leietaker oppfyller sin vedlikeholdsplikt
  • Vurdering av kjøp av eiendom

Teknisk Due Dilligence (DD)

Aase har gjennomført teknisk DD for store og mindre bygg. Både på vegne av kjøper og selger. Dette er arbeid som ofte krever en kort mobiliseringstid og må gjennomføres på en svært begrenset tid. Avhengig av kompleksitet og størrelse vil Aase tilknytte seg ekspertkompetanse på tekniske anlegg og oppsummere arbeidet i en rapport som danner noe av dokumentasjonen i salg/kjøp prosessen.

Prosjektevaluering

Aase har erfaring fra alle faser av et prosjekt i utvikling. Med dette som bakgrunn vil ett kompetent team kunne evaluere foreliggende underlag og basert på erfaring gi anbefalinger knyttet til muligheter og gjenstående risiko. Vårt fokus vil være en kommersiell tilnærming der prosjektets rammer og hensikt legges til grunn i evalueringen.

Byggelånskontroll

Aase har flere rammeavtaler med banker som yter finansiering gjennom byggelån. Våre erfarne prosjekt-/byggeledere gjør månedlige gjennomganger i prosjekt og sikrer at tilført verdi følger entreprenørens reelle fremdrift i prosjekt.