Tjenester

Aase styrer og samkjører prosessene for å oppnå det best mulige resultat i alle typer byggeprosjekt. Vi har mot til å utfordre og tenke nytt med respekt for alle aktørers bidrag. Sammen blir vi gode.

Kontakt oss
 

Eiendomsutvikling

Vi tilbyr komplett prosjektstyring og tar ansvaret for alle deler av prosjektet

Prosjekt og byggeledelse

Vår oppgave er å skape trygghet rundt beslutninger, sørge for god flyt og effektiv måloppnåelse som skaper verdier for våre kunder

Rådgivning byggeprosjekt

Aase ønsker å begeistre til valg som gir merverdi både for kunder, miljøet og samfunnet for øvrig

Utredning tidligfase

For oss handler eiendom om å se muligheter og skape varige verdier for våre kunder, samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig