Forfatter: Aase.no

FN – dagen

På FN-dagen reflekterer vi over byggenæringens ansvar for arbeidet mot FNs 17 bærekraftsmål🌍 Disse målene kan ikke nås, uten at vi kutter klimagassutslippene drastisk og stopper ødeleggelse av natur og nedgang i biologisk mangfold. Her spiller byggenæringen en helt sentral rolle. Det betyr at alle som eier, utvikler, tegner, prosjekterer, bygger og leier kan utgjøre en forskjell. 🙌🏼

Vi har en lang vei igjen å gå. Heldigvis kommer det stadig nye lover og reguleringer som dytter oss i riktig retning, men vi har ikke tid til å vente på effektene av dette alene. Derfor vil vi oppfordre alle som starter opp eller er i gang med et prosjekt til å tenke over: Hvordan kan akkurat jeg bidra til at dette prosjektet kan gjøre mer for å redusere miljø- og klimapåvirkningen? 🌿

I Aase ønsker vi å utfordre våre kunder på dette, og være en pådriver og sparringspartner for å integrere bærekraft i strategier og beslutninger. Derfor har vi også utviklet oss til et tverrfaglig selskap med spesialkompetanse på bærekraft, energi og tekniske løsninger i tillegg til prosjekt- og byggeledelse. Med Aase får du hele pakka.

Les mer her: https://www.aase.no/om-oss/baerekraft/

Bilder: Pixel & Co

Les flere artikler:

Kvinnedagen 2024

  8. mars markerer vi den internasjonale kvinnedagen og setter søkelyset på viktigheten av likestilling.   Byggebransjen har en kjent utfordri...
Se alle artikler