Sørengutstikkeren

For Sørenga Utvikling har vi påtatt oss ulike roller - alt fra prosjektledelse, byggeledelse, utførelseskontroll, systemkontroll, byggelånskontroll samt ledelse av forbefaringer og overtakelser på ferdigstilte leiligheter.
Kontakt oss

Oppdragsgiver:

Sørenga Utvikling KS

Vår deltakelse:

Byggeledelse, prosjekteringsledelse, utførelseskontroll, byggelånskontroll

Type prosjekt:

Boliger

Beliggenhet:

Sørengutstikkeren, Oslo

Omfang:

ca 800 leiligheter

Prosjektår:

2011-2015