Professorløkka

Aase har bidratt med kontrahering av totalentreprenør ifm utskifting av branndører til kjeller og loft samt byggeledelse i prosjektet.
Kontakt oss

Oppdragsgiver:

Sameiet Professorløkka v/ Brækhus Dege Eiendom AS

Vår deltakelse:

Kontrahering og byggeledelse

Type prosjekt:

Borettslag

Beliggenhet:

Hjørnet Sarsgate Finnmarkgata

Prosjektår:

2015 -