Oslo Havebyselskap

Vi har gjennom en årrekke bistått Oslo Havebyselskap med løpende vedlikehold og nødvendige oppgraderinger og rehabilitering, blant annet omfattende takutskifting.
Kontakt oss

Oppdragsgiver:

Borettslaget Oslo Havebyselskap

Vår deltakelse:

Prosjekt- og byggeledelse

Type prosjekt:

Borettslag

Beliggenhet:

Ullevål, Oslo

Prosjektår:

2004-2019