Dronning Mauds gate 11

Aase Byggeadministrasjon AS er engasjert av Vestre Vika DA i forbindelse med ombygging og påbygg av Dronning Mauds gate 11 i Vika, Oslo. Bygget består i dag av totalt 12 etasjer, hvorav 4 etasjer ligger under gateplan i Dronning Mauds gate.
Kontakt oss

Oppdragsgiver:

Vestre Vika DA

Vår deltakelse:

Prosjekt- og byggeledelse

Type prosjekt:

Næringsbygg

Beliggenhet:

Dronning Mauds gate 11, Oslo

Prosjektår:

Oppstart høsten 2015

Aase Byggeadministrasjon AS er engasjert av Vestre Vika DA i forbindelse med ombygging og påbygg av Dronning Mauds gate 11 i Vika, Oslo. Bygget består i dag av totalt 12 etasjer, hvorav 4 etasjer ligger under gateplan i Dronning Mauds gate. De planlagte arbeidene omfatter oppgradering og forsterkning av eksisterende bygningsmasse, riving av dagens inntrukne 8. etasje, påbygging av nye fulle etasjer 8, 9, 10 samt ny inntrukket etasje 11.

Totalt vil bygget etter påbygg være på ca 11 400 m2. Det er planlagt utbedring av byggets fasader ved etablering av nye yttervegger med påhengte fasadeelementer med samme uttrykk som i dag. Eksisterende balkonger på fasade øst skal utbedres. Gavlvegger i hamret betong skal utbedres. Alt innvendig rives og det bygges nye moderne kontorlokaler av høy standard i alle etasjene 1-11. Det bygges ny kantine og tekniske rom m.m. i etasjene under Dronning Mauds gate.

Bygget skal sertifiseres til BREEAM Very Good. Bygget skal tilfredsstille energiklasse B etter ombyggingen. Tilbudsforespørsel er sendt ut til utvalgte entreprenører og tilbudsfrist er juni 2015. Byggearbeidene skal starte opp høsten 2015 og vil utføres i en totalentreprise.