Forfatter: Aase.no

Volvo Maskin AS flytter til Oslo Logistikkpark Drøbak (OLD)

Volvo Maskin AS har skrevet kontrakt med byggherre Fabritius AS, og flytter sitt hovedkontor, verksted og lager fra Mastemyr til Drøbak. Flyttingen vil skje rundt nyttår 2024/25.

 

Om prosjektet

Volvo Maskin AS flytter sitt hovedkontor til Oslo Logistikkpark Drøbak (OLD). Oslo Logistikkpark Drøbak er en lager- og logistikkpark som utvikles av Fabritius, som skal utvikles fra en byggestørrelse på 2.500 m2 til 50.000 m2. Parken befinner seg rett syd for Oslo og har en strategisk beliggenhet i forhold til håndtering av gods. Du kan lese mer om OLD på deres egen nettside og ved å klikke her.

Prosjektet og hovedkontoret til Volvo Maskin AS vil bestå av 4.600 m2 kontorer og flerbruksarealer, 3.600 m2 verksteder og 4.100 m2 lager, samt 35.000 m2 opparbeidet utomhus areal. Det vil bli utført som en samspillsentreprise med målpris, og oppføringen av byggeprosjektet er det A Bygg Entreprenør som vil stå for.

Du kan lese mer om prosjektet i Byggeindustrien og Nærings Eiendom.

Illustrasjoner: Astrup og Hellern arkitekter

 

Aase Prosjekt sin rolle i prosjektet

Aase Prosjekt AS har bistått Volvo Maskin AS med brukerprosesser for programmering og kravspesifikasjoner, estimater, kalkyler og rådgivning i forbindelse med forhandling med byggherre Fabritius. Generelt har Aase arbeidet mye for Volvo Maskin AS i planleggingen av prosjektet. I tillegg har Aase jobbet med Volvo-bedriftens interne flyt, for å se på hvordan man i framtiden skal jobbe sammen om ressurser og innsatsfaktorer som deler og leveranser.

“Prosjektet er spennende da det ikke er ett «typisk» prosjekt som det blir bygget mange av – kombinasjon av hovedkontor, opplæring, logistikkbygg og verksted/tung industri. Noe som har vært svært interessant med dette prosjektet er at det ikke bare omfatter «ett bygg» men også bedriftsutvikling, sier prosjektsjef og avdelingsleder i Aase Gruppen, samt prosjektleder i Volvo-prosjektet”, Helge Svee.

I byggefasen av prosjektet vil også Aase Prosjekt AS være involvert. Her vil Aase Prosjekt være Volvo Maskin AS sin prosjektleder som leietaker i prosjektet og samtidig bistå og koordinere Volvo Maskin’s egne anskaffelser av innredninger og utstyr som skal inn i bygget.

“På anlegget vil det håndteres store anleggsmaskiner – noe som stiller store krav til både bygninger og uteområder rundt bygningene. Dette vil stille store krav til løsninger og materialer som det har vært og vil bli jobbet mye med for å finne de beste løsningene. I tillegg skal Volvo selv levere utstyr som traverskraner, trykkluft, avsug med mer, som skal koordineres og planlegges for god integrering i bygget”, oppgir Svee.

Videre oppgir prosjektlederen at Volvo Maskin AS er opptatt av at bygget skal være kundevennlig og funksjonelt for ansatte og kunder, og at det derfor vil det jobbes med løsninger i prosjektet som understøtter dette.

“Vi ser fram mot gjennomføringen sammen med A-Bygg, Fabritius og Volvo Maskin”, sier Svee avslutningsvis.

Les flere artikler:

Kvinnedagen 2024

  8. mars markerer vi den internasjonale kvinnedagen og setter søkelyset på viktigheten av likestilling.   Byggebransjen har en kjent utfordri...

Oslo Atrium

Oslo Atrium, plassert i Dronning Eufemias gate 6A i Bjørvika, står i begynnelsen av en bemerkelsesverdig transformasjon. Dette ombyggingsprosjektet...
Se alle artikler