Forfatter: aase.no

Vil doble på 4 år

Det tok Elisabeth Aase ti år å doble omsettingen. Den nye sjefen vil gjøre det på fire.
Artikkel skrevet av kaare.martin.granerud@finansavisen.no

– Aase Byggeadministrasjon har hatt en forsiktig vekst og et stabilt godt resultat. Vi har jobbet sånn i 16-20 år, nå har vi mulighet til å gasse på litt og ta en litt annen posisjon, sier nyslått sjef Marius Tunstad (43). Tunstad har vært adm. direktør i en drøy uke i selskapet som gründeren Elisabeth Aase (61) har eiet og ledet siden oppstarten i 1991. Han kommer fra en stilling som regiondirektør i Skanska og har i ti år vært i byggenæringen. Tidligere har han jobbet i NCC, Elkem, Orkla og CapGemini.

– Hjertet mitt ligger i byggenæringen; menneskene, kulturen og den jordnære, praktiske tilnærmingen. Den er også den største næringen i landet, men samtidig veldig lokal, og er ikke blitt utsatt for en konkurranse som andre virksomheter som selger på verdensmarkedet sier han.

Lite utenlandsk
Mens store, internasjonale aktører har rigget seg opp for å ta tak i det norske anleggsmarkedet, er byggsegmentet stort sett sammensatt av norske og fire store svenske aktører – Skanska, NCC, Peab og JM.

– Jeg vil tro at når de internasjonale aktørene har lært det norske markedet å kjenne gjennom infrastrukturprosjekter, vil de også se på bygg. De må starte et sted, og da er infrastruktur naturlig, sier han.
Det er allerede høy konkurranseintensitet i bransjen. Det er ikke vanskelig å vinne et prosjekt, det er bare å legge seg lavt i pris, men det er ikke den beste løsningen. Bygg- og stedsutvikling i dag er komplekse og sammensatte prosjekter som krever mye kompetanse.

– Bransjen er gjentatte ganger blitt kritisert for å være dårlige på innovasjon. Hvorfor skjer det ikke mer på det området?
– Det er ingen god grunn til lav innovasjonstakt. I det brede lag er det ganske konservativt, og mye å ta ut. Mennesker blir i stor grad tumlet sammen i prosjektene, og det er heller ikke sikkert at valgte kontraktmodeller er det beste, sier Tunstad, uten å komme med klare visjoner for hva han ser for seg som mulige forbedringer.

Vil ha mer offentlig
Konsulentselskapet har så langt konsentrert seg om prosjektledelse og byggeledelse for yrkesbygg, boligbygg og rehabilitering for private aktører.

– Vi har stort sett hatt private kunder, men markedet er konjunkturutsatt, og vi ønsker flere ben å stå på. Vår verden dreier seg om små og mellomstore prosjekter, men markedet blir mer komplekst med mer totalentrepriser og nye gjennomføringsmetoder.

– Vår virksomhet er rådgivning og ledelse i store og små prosjekter (verden dreier seg om små og mellomstore prosjekter), men markedet blir mer komplekst med større prosjekt og nye gjennomføringsmetoder. Aase Byggeadministrasjon har i flere år hatt stabil vekst og inntjening. For ti år siden var omsetningen det halve av dagens.
– Neste dobling skal skje med langt større takt, fire til fem år er svært realistisk, sier Tunstad.

Henter fra andre bransjer
– Vi skal ansette flere folk, men vi vil også se på hvordan vi kan levere tjenestene våre. Vi er rundt 40 ansatte, men det er ikke et én-til-én-forhold mellom omsetning og antallet medarbeidere, sier han.

Selskapet er ingeniørtungt i dag, og kampen om ingeniører med fem-ti års erfaring er hard.

– Vi må tenke nytt på rekruttering. Mer mangfold kan være en løsning. Tilbud og etterspørsel for den ordinære ingeniøransettelsen er ikke i balanse. Vi kan tenke oss ansatte som kan arbeidsprosesser, flytstrukturer, innovasjonsutvikling, og også de som er trent til å være kreative med andre arbeidsprosesser eller kommer fra andre industrier enn det som er vanlig i bransjen. Kan vi «teame» opp med litt fra flere yrkesbakgrunner, tror jeg det kan gi oss og kundene våre en stor fordel, mener Tunstad.

Les flere artikler:

Løpekurs | Aktiv mot kreft

Aase består av medarbeidere som begeistres av høyt tempo i et godt arbeidsmiljø. Vi har tradisjon for å være aktive både sosialt og sportslig gjenn...
Se alle artikler