Tilstandsrapporter

Vi gjennomfører tilstandsbefaringer og utarbeider rapporter som grunnlag for:

  • Vedlikeholdsplanlegging
  • Planlegging ved ombygging/rehabilitering
  • Vurdering om leietaker oppfyller sin vedlikeholdsplikt
  • Vurdering av kjøp av eiendom

 

Se prosjekter