Forfatter: Aase.no

Elisabeth Aase kjøper og styrker posisjon

Elisabeth Aase, eier og styreleder av Aase Byggeadministrasjon AS og Aase Utvikling AS, kjøper Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS gjennom sitt holdingselskap ETO Holdning. Planen på sikt er å slå sammen de to prosjekt- og byggeledelsesselskapene under Aase-navnet. Oppkjøpet innebærer en omsetningsdobling for Aase og en betydelig styrket posisjon, både i forhold til private og offentlige aktører.

– Byggenæringen går inn i en periode med behov for rask omstilling. Vi ser at nye arbeidsprosesser og digitale verktøy blir stadig viktigere. Bare aktørene som ligger i forkant av utviklingen er posisjonert for de mest spennende prosjektene. Vi skal fortsatt være fleksible og tilgjengelige for våre kunder, men samtidig store nok til å konkurrere om de mest komplekse prosjektene, sier Elisabeth Aase.

Med sammenslåingen av selskapene posisjonerer ”nye” Aase seg for videre vekst.

-Thorvaldsen er en aktør vi har stor respekt for, og som vil tilføre oss viktig kapabilitet, særlig innen offentlig sektor.

Det nye selskapet vil få ca. 50 ansatte og skal ledes av administrerende direktør i Aase, Marius Tunstad. Tidligere eiere av Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS, Tove Tangvik, Arne Egge og Lars Michelsen, fortsetter alle i selskapet.

Et marked i endring
Bakgrunnen for oppkjøpet er den forventede utviklingen i markedet.  Riktig kompetanse og kapasitet er og blir avgjørende konkurransefaktor.  Maksimal verdiskapning i alle faser av et prosjekts utvikling skjer i praksis med riktig kompetanse, gode arbeidsprosesser, verktøy og avtaler.

– Næringen vår har sterkt behov for endring, blant annet drevet frem av klima- og miljøkrav og digitalisering. For Aase er det avgjørende å ha styrke og konkurransekraft til å vinne de aller mest spennende prosjektene, både i privat og offentlig sektor. Det får vi i høyeste grad når Aase og Thorvaldsen slår seg sammen, sier administrerende direktør i Aase, Marius Tunstad.

-Aase ønsker å være en fremoverlent og tydelig aktør, som bidrar til å drive en positiv utvikling i næringen. Det har vi ressurser til etter sammenslåingen av to av bransjens mest kompetente aktører, sier Tunstad.

Oslo-regionen er i en nasjonal særstilling i forhold til den offensive satsingen på miljøbygg fra både private og offentlige aktører. Oslo kommune har varslet at de vil øke kravene til egne nybygg, og store eiendomsbesittere ser verdien av å både utvikle, bygge og drifte grønnere.

De to selskapene utfyller hverandre svært godt. Der Aase først og fremst har vært sterke i det private markedet, har Thorvaldsen hatt fokus på offentlige prosjekter. Derfor er Thorvaldsens kompetanse en viktig byggestein når Aase nå posisjonerer selskapet for ytterligere vekst.

– Sammen er vi mer enn dobbelt så sterke, sier Tunstad.

 

FAKTA:
Aase er et av landets eldste og ledende prosjektutvikling og prosjektledelse selskap. Aase består i dag av to forretningsområder-  Aase Byggeadministrasjon AS og Aase Utvikling AS. Begge er startet av Elisabeth Aase og har i dag ca. 30 ansatte. Selskapene opererer primært i Stor-Oslo regionen.

Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS ble etablert i 1987. Selskapet har 22 ansatte og hovedkontor på Lørenskog. Thorvaldsen har hovedvirksomheten i Akershus, Oslo og Drammen. Selskapet har opparbeidet seg en solid posisjon, bl.a. innen offentlige prosjekter.

Kontaktperson:
Marius Tunstad
Administrerende direktør, Aase Byggeadministrasjon AS
marius.tunstad@aase.no
Tel: 458 69 306

 

Les flere artikler:

Kvinnedagen 2024

  8. mars markerer vi den internasjonale kvinnedagen og setter søkelyset på viktigheten av likestilling.   Byggebransjen har en kjent utfordri...

Oslo Atrium

Oslo Atrium, plassert i Dronning Eufemias gate 6A i Bjørvika, står i begynnelsen av en bemerkelsesverdig transformasjon. Dette ombyggingsprosjektet...
Se alle artikler