DiBKs høringsutkast for nye krav til klimagassberegninger i TEK kan i verste fall føre til økt dokumentasjonsbyrde uten reell effekt.

Julie Lyslo Skullestad i Aase Teknikk har sammen med Asplan Viak og CIVITA kastet seg inn i debatten om endringer i TEK.

DiBK kom i høst ut med forslag til krav til klimagassberegninger i TEK 17. De foreslåtte kravene krever imidlertid en del endringer for at de skal sikre en faktisk reduksjon av klimagassutslipp fra byggebransjen. Slik kravene er foreslått nå, står de i fare for å kun påføre en større dokumentasjonsbyrde uten å stimulere til klimagassreduksjon. I tillegg er det foreslått å utelukke å inkludere alt som skjer under bakken. Dette er svært uheldig, og vil i verste fall kunne gi insentiver til å bygge mer under bakken. Derfor har vi i Aase sammen med Asplan Viak AS og CIVITAS AS kommet med konkrete forslag til hvordan det bør stilles utslippskrav, og ikke bare beregningskrav i ny TEK.

Les hele artikkelen i TU her.

Les hele vårt høringsinnspill her.