Aase-modellen | Sammen blir vi sterkere!

Aase-modellen er utviklet fordi Aase har sett potensialet i at nye arbeidsprosesser og verktøy vil gjøre byggeprosjekter mer effektive.

Negativ produktivitetsutvikling

I nyere tid har byggenæringen opplevd en negativ produktivitetsutvikling samtidig som byggekostnadene har økt. Dette på tross av at byggenæringen har mange aktører med stor konkurransekraft. Aase ser at mange av næringens aktører har sett potensialet som ligger i utvikling av nye arbeidsprosesser og verktøy og har stor tro på at produktivitets- og kostnadsutviklingen vil kunne snu til det bedre. Men om vi skal få til dette må alle aktørene dra i samme retning.

Nye arbeidsprosesser og verktøy

Aase er i dag vitne til en konkurranseutsatt bransje, og involverende metoder og verktøy som ICE, Lean, VDC, BIM mfl. er ikke lenger kun «buzzwords», men i ferd med å bli en forutsetning for å forbli konkurransedyktige i tiden som kommer. Det har lenge vært pratet om utviklingstoget som står på perrongen klar til avgang – kanskje er ventetiden i ferd med å være over? Aase har vært så heldige å få jobbet med blant annet Skanska, HENT, OBAS og Entra som er offensive i sin satsing med å effektivisere sine arbeidsmetoder, og har dratt stor lærdom av dette.

Haakon og Håvard
Haakon Og Håvard

Aase er ydmyke og erkjenner sin egen umodenhet når det gjelder nye arbeidsprosesser og verktøy, men vi ser at det fungerer. Aase har alltid ment at man blir gode sammen, og ser nå at eksempelvis VDC muliggjør samhandling på et nivå som ikke tidligere har vært mulig. Mulighetene for å gjøre bedre målavklaringer, dele informasjon mer effektivt og presist og visualisere det som skal bygges er store. Vi mener at nettopp denne typen arbeidsmetoder kan gjøre både prosessene og byggene bedre, men for å sikre optimal verdiskapning må næringen dra i samme retning. Aase ser mulighetene for å bidra helt fra prosjekters tidlige faser med å spille alle involverte aktører gode.

Aase-modellen legger til rette for optimalt samspill

Aase har utviklet «Aase-modellen» – en gjennomføringsmodell som baserer seg på våre grunnleggende filosofier og erfaring, og samtidig tar i bruk metoder og verktøy som legger til rette for optimalt samspill mellom byggherren og entreprenørenes fremoverlente metodikk. Modellen inneholder blant annet nye møteformer basert på ICE og VDC, innovative metoder for forventningsavklaringer, metoder for måling av prosjekter og rollebeskrivelser for å håndtere den raske utviklingen med bruk og kontroll av digitale verktøy. Vi erkjenner at et hvert prosjekt er unikt, og modellen er derfor utviklet slik at gjennomføringsmodellen tilpasser seg hvert enkelt prosjekts rammebetingelser. «Aase-modellen» er vist under.

Aase-modellen

Sammen blir vi sterkere

Aase er i ferd med å rulle ut «Aase-modellen» i flere nyoppstartede prosjekter. For å muliggjøre denne satsingen etablerer Aase et eget BIG-ROOM i sitt hovedkontor på Helsfyr. Aases mål med denne satsingen er å bidra til økt presisjon og flyt i utvikling og gjennomføring av prosjekter som vil skape økt effektivitet og kvalitet og samlet sett gi større verdi i alle prosjekters faser, både for byggherrer og resterende involverte aktører. Hva er vel bedre enn at både kunder og involverte aktører opplever mer flyt og verdiskapning? En ting virker næringen å være enig om; det er begrenset hvor langt man kommer ved kun å prosjektere det man ønsker å gjøre – de som foreløpig har lyktes med utviklingen er de som har kastet seg ut i det og begynt der man har hatt mulighet. Aase gleder seg til å hoppe på utviklingstoget. Samtidig holder det ikke at enkelte aktører har sett verdien dersom brorparten av næringen holder tilbake. Spørsmålet vårt er derfor hvem vi får gleden av å hilse på i utviklingstoget, og når? Vi er hvert fall ikke i tvil – sammen blir vi sterkere!