SHA-rådgivning

Vårt mål er at intensjonen i Byggherreforskriften skal oppnås gjennom en praktisk tilnærming. Med målrettet kompetanseheving og lang erfaring innen prosjekt- og byggeledelse har vi opparbeidet betydelig kunnskap innen SHA.

Vi kan derfor tilby følgende tjenester :

  • Utvikle enkle og gode SHA-systemer for små og store prosjekter
  • Implementere SHA-system hos byggherren
  • Faglig støtte
  • Være SHA-rådgiver i prosjekter fra prosjektering til ferdigstillelse
  • Påta oss ansvaret som byggherrens representant
  • Påta oss ansvaret som SHA-koordinator for prosjektering og utførelse

 

Se prosjekter