Relokalisering

Vi leverer med riktig kvalitet og til riktig tid

Vårt mål er å gjøre relokaliseringen så effektiv og smidig som mulig. Flyttingen skal fremstå som en positiv opplevelse for din bedrift. Vi er hele tiden opptatt av å se hvilke behov dere har som leietaker, og vi vil fungere som leietakerombud gjennom hele eller deler av prosessen.

 

Vi kan bl.a. bistå med å:

  • kvalitetssikre leiekontrakt
  • representere leietaker overfor utbygger/utleier samt å delta i leietakermøter
  • følge opp økonomi/flyttebudsjett og å koordinere interne prosesser
  • bistå med innkjøp av møbler og teknisk utstyr, innhenting av tilbud og kontrahering
  • bistå i forbindelse med valg av flyttebyrå
  • delta ved overtakelsesbefaring for å sikre at leveransen er i henhold til det som er avtalt

 

Se prosjekter