Forfatter: aase.no

Rekrutterer fra andre bransjer

Tre av fire nyansatte i Aase byggeadministrasjon er hentet fra andre bransjer. Det er helt nødvendig for innovasjonstakten, mener selskapets nye leder, Marius Tunstad.

Tunstad er hentet inn for å doble Aase Byggeadministrasjons omsetning på fire år. Han mener byggebransjen trenger faglig påfyll for å klare de store omstillingene som kommer i forbindelse med det grønne skiftet og digitaliseringen.  Tunstad har tidligere bakgrunn fra Elkem Aluminium, NCC samt Skanska og tror næringen vil ha mye igjen for å blande blod med andre bransjer.

-Den profesjonaliteten og forbedringstakten prosessindustrien har fått av å konkurrere direkte med kineserne(globalt) er helt enestående. Det handler om å strømlinje prosesser og få maks ut av ressursene. Her har byggebransjen masse å lære, sier Tunstad

Siden nyttår har den nye sjefen ansatt fire nye medarbeidere, fra tre ulike bransjer. Bengt Hevrøy er elektroingeniør og kommer fra Hydro Aluminium, Bruno Crispim er ingeniør fra Brasil og har erfaring fra store infrastrukturprosjekt og Roar Fredriksen er ingeniør med bakgrunn fra offshore i Aker Solutions.

Aase Byggeadministrasjon har i tillegg ansatt Jennie Bakke som prosjektsjef. Bakke kommer fra NCC og blir en del av ledelsen i Aase. I tett samarbeid med resten av ledergruppen vil Bakke lede Aase Byggeadministrasjon sin posisjonering inn mot større og miljøambisiøse prosjekt.

Trosser mannsdominasen i bransjen

– Som alle andre i dette selskapet er Jennie først og fremst ansatt fordi hun er drivende dyktig. Men vi har en bevisst høy kvinneandel i en mannsdominert bransje. Mangfold gir oss en åpenbar fordel, sier Tunstad

Byggenæringen er svært konservativ og har stort behov for nytenking og mangfold. Kun 12 prosent av ansatte i bygg- og anleggsbransjen er kvinner i følge SSB. Det gjør bransjen til den minst likestilte i Norge. Med ansettelsen av Jennie Bakke er tre av fire i ledergruppen kvinner og selskapet som helhet har like mange kvinner som menn. En kjent utfordring i vår næring er konflikter og opportunisme. Mangfold er en faktor for økt dynamikk, profesjonalitet og bedre løsninger.

Aase-sjefen mener nytekningen må trekkes lengre, og gå langt utover kjønnsbalanse.

– Det grønne skiftet er i ferd med å treffe  den norske byggebransjen med full styrke. Sammen med økende digitalisering vil det tvinge hele sektoren til å tenke nytt. Jeg tror også vi må se utenfor ingeniørfagene for å finne kreativiteten og nytenkningen som skal til, sier Tunstad

 

For mer informasjon, kontakt:

Marius Tunstad, administrerende direktør
Telefon: 458 69 306
Epost: marius.tunstad@aase.no

Les flere artikler:

Løpekurs | Aktiv mot kreft

Aase består av medarbeidere som begeistres av høyt tempo i et godt arbeidsmiljø. Vi har tradisjon for å være aktive både sosialt og sportslig gjenn...
Se alle artikler