Rådgiver offentlig saksbehandling

Aase har lang erfaring innenfor offentlig saksbehandling, og kan lede alle typer regulerings- og byggesaksprosesser. Vi engasjerer arkitekt og konsulenter, og følger opp og kvalitetssikrer deres arbeid. Vi følger opp de politiske signalene som er viktige for saken slik at løsningen blir optimal.

Vi utreder også en eiendoms utviklingsmuligheter innenfor gjeldende regulering, og vurderer muligheter for omregulering.

Vi har godkjenning som ansvarlig søker, og kan sørge for utarbeidelse og oppfølging av din byggesøknad.

 

Se prosjekter